Những cập nhật mới trong hệ thống VISA Úc

24/01/2018

Trong năm 2017, chính phủ Úc đã tiến hành một cuộc tham vấn mở về việc cải cách hệ thống...

Quốc tịch Úc và những điều cần biết

23/08/2017

Yêu cầu cư trú được quy định cụ thể trong Luật Quốc tịch Úc năm 2007 mà các đương đơn...

Bài thi quốc tịch Úc

23/08/2017

Kể từ khi Luật Quốc tịch Úc ra đời vào năm 1949, đã có hơn 4 triệu người nhập cư trở...

Những câu hỏi liên quan đến vấn đề thường trú Úc

23/08/2017

Nếu bạn di dân đến Úc dưới hình thức thường trú, đáp ứng đủ các yêu cầu về cư trú và...

Những đặc quyền dành riêng cho thường trú nhân Úc

23/08/2017

Là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, Úc đã thu hút hàng ngàn người...

Hệ thống thuế của Úc

23/08/2017

Úc là một trong những quốc gia đánh thuế cao nhất trên thế giới. Việc hiểu biết về hệ...

Quy trình xin quốc tịch Úc

23/08/2017

Xin quyền công dân là giai đoạn quan trọng và mang tính chất quyết định trong toàn bộ quá trình...

Tìm hiểu việc mua nhà ở bang Victoria, Úc

23/08/2017

Có thể chỉ định các đại diện pháp lý và tận dụng các ưu đãi của chính phủ để mua...

Tải IMM Group về điện thoại