Đầu tư nhà phố, cơ hội trở thành công dân Úc

Cơ hội trở thành công dân Úc với diện visa 132A khi đầu tư vào bất động sản nhà phố. Đảm bảo được chấp thuận Visa cho nhà đầu tư. Cam kết hoàn vốn 100% sau 36 tháng.