Xin visa tái nhập cảnh Úc

Thông thường, thị thực thường trú chỉ cho phép người sở hữu được quyền xuất nhập cảnh Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày nhận được thị thực. Sau khoảng thời gian này, nếu muốn được nhập cảnh Úc với tư cách thường trú nhân thì bạn phải có thị thực Tái nhập cảnh thời hạn 5 năm (5-year Resident Return Visa).

Trong trường hợp đã đến Úc trước năm 1987 hoặc đã rời khỏi Úc vào khoảng thời gian từ 01/03/1976 đến 31/12/1986 thì hộ chiếu của bạn có thể đã được đóng dấu “Được quyền trở lại” (Authority to Return) hoặc dấu “Cho phép tái nhập cảnh (Return Endorsement).

Dấu Được quyền trở lại” hoặc dấu “Cho phép tái nhập cảnhsẽ còn hiệu lực trong trường hợp:

Dấu mộc vẫn chưa bị huỷ bỏ.
Bạn quay lại Úc trong vòng 3 năm kể từ ngày xuất cảnh.
Bạn vẫn chưa trở thành công dân Úc.
Bạn vẫn chưa được cấp thị thực chính quy nào khác kể từ ngày 01/09/1994.

Xin visa tái nhập cảnh Úc

Nếu đã có dấu Được quyền trở lại” hoặc dấu “Cho phép tái nhập cảnh thì bạn không nên làm đơn xin thị thực tái nhập cảnh. Khi nộp hồ sơ xin thị thực tái nhập cảnh và được xét duyệt thì thị thực mới sẽ xoá bỏ hiệu lực của các con dấu cho phép bạn quay trở lại Úc.

Nếu không có thị thực tái nhập cảnh hợp pháp thì bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh Úc hoặc bị trì hoãn nhập cảnh cho đến khi hoàn tất thủ tục xác định nhân dạng. Hiện nay, bạn đã có thể nộp đơn xin thị thực tái nhập cảnh trực tuyến trên website của Bộ Quốc tịch và Bảo vệ biên giới Úc.

IMM Immigration (tổng hợp)