11/03/2015

Việc xem xét lại AMEP hướng tới cộng đồng nhập cư Úc

Chương trình dạy tiếng Anh cho người người nhập cư Úc (viết tắt là AMEP) đang được xem xét lại nhằm tìm ra phương pháp hỗ trợ người nhập cư tốt nhất, giúp học viên của chương trình này có thể tìm kiếm việc làm, tham gia các lớp học chuyên môn và hòa nhập cộng đồng Úc.

Ngài Laurie Ferguson, bộ trưởng Bộ Đa văn hóa và Dịch vụ nhập cư Úc đã công bố biên bản thảo luận và tóm tắt phương hướng hoạt động của chương trình dựa trên tình hình thực tế của người nhập cư trước đó.

“Các nhận xét trong biên bản thảo luận là cơ hội để các “stakeholder”, những người không tham dự vào buổi họp nhóm tổ chức trong tháng 05 có thể cung cấp số liệu nhập cư trước đó nhằm phục vụ việc xem xét lại chương trình AMEP đã công bố vào tháng 04”, Bộ trưởng Ferguson cho biết.

“Số lượng biên bản thảo luận đã tăng lên nhờ các “stakeholder”, bao gồm các học viên của AMEP, các giáo viên, các nhà cung ứng dịch vụ nhập cư, các nhà tuyển dụng và chính phủ liên bang”.

“Học tiếng Anh là một trong những khởi đầu quan trọng nhất đối với người nhập cư, giúp họ ổn định cuộc sống và có thêm nhiều cơ hội mới”.

“AMEP đã thành lập được 60 năm và đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp người nhập cư cũng như các học viên của Chương trình tiếng Anh cho người mới nhập cư hòa nhập và định hướng cuộc sống ở Úc tốt hơn. Chính phủ cũng đang có kế hoạch củng cố và tập trung sâu hơn vào các lĩnh vực như đào tạo nghề và và hòa nhập xã hội”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Biên bản thảo luận về chương trình AMEP đã được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Úc.

IMM Immigration (tổng hợp)

Tải IMM Group về điện thoại