Tỉnh bang PEI gửi thư mời ứng viên Express Entry nộp hồ sơ vào vòng hai trong năm nay

Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) của Canada đã gửi thư mời dự tuyển cho 72 ứng viên theo diện Labour Impact (Tác động thị trường) và Express Entry thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang PEI.

Ngoài ra còn có thêm 7 ứng viên bổ sung với số điểm từ 135 đến 142 được mời nộp đơn ứng tuyển theo diện Ảnh hưởng Kinh tế của Chương trình đề cử tỉnh bang PEI.

Các ứng viên ứng tuyển thành công diện Express Entry của PEI sẽ nhận được thư đề cử của tỉnh, nhờ đó được cộng thêm 600 điểm CRS theo hệ thống Express Entry của liên bang và nhận một Thư mời (ITA) để ứng tuyển thường trú nhân ở những vòng tuyển chọn Express Entry tiếp theo.

Văn phòng Di trú của PEI cũng đã phát hành một hệ thống Biểu hiện Quan tâm (Expression of Interest) mới trong năm nay cho người nước ngoài nào quan tâm đến việc nộp hồ sơ cho bất kỳ loại nhập cư nào được quản lý theo Chương trình đề cử tỉnh bang PEI (PEI PNP).

Hệ thống này được vận hành như thế nào?

Tất cả các đơn xin nhập cư nộp cho PEI PNP trải qua ba bước:

Bước 1: Tạo một tài khoản và gửi một hồ sơ trong hệ thống Expression of Interest

Bước 2: Các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn có kết nối với PEI được mời nộp đơn lên PEI PNP.

Bước 3: Sau khi xem xét đơn đăng ký nộp cho Văn phòng Di trú của PEI, các ứng viên thành công nộp đơn xin thường trú cho Chính phủ Canada.

Đối với hạng mục PEI PNP Express Entry, thí sinh nhận được điểm trên 100 dựa trên các yếu tố sau: tuổi, trình độ ngoại ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, việc làm và khả năng thích ứng.

Diện Express Entry của PEI mở ra hai phương thức để ứng viên nhận được tư cách thường trú nhân, một trong số đó là phương thức xuy xét các ứng viên không có lời mời làm việc tại PEI. Đối với vòng tuyển chọn này, Văn phòng Nhập cư PEI cho biết các ứng viên nhận được thư mời dự tuyển phải có thư mời làm việc từ một doanh nghiệp địa phương của PEI.

Điều quan trọng cần lưu ý là Thư ngỏ (EOI) không phải là hồ sơ dự tuyển mà chỉ là một hình thức biểu đạt sự quan tâm đến Chương trình định cư tỉnh bang PEI. Hiện tại, Chính quyền của PEI không thu phí đối với việc nộp EOI.

Cũng trong thông báo này, PEI cũng công bố danh sách quốc tịch của các ứng viên được mời nộp đơn, từ đó phản ánh quyết tâm đa dạng sắc tộc của PEI.

canadavisa.com | IMM Immigration (dịch)