Thường trú nhân Mỹ và việc duy trì tình trạng cư trú

Một khi bạn đã trở thành thường trú nhân hợp pháp (sở hữu thẻ xanh), tình trạng thường trú nhân sẽ được duy trì cho đến khi bạn:

Nộp đơn và hoàn tất thủ tục nhập tịch, chính thức trở thành công dân Mỹ.

– Bị tước hoặc từ bỏ tư cách thường trú nhân của mình.

Tình trạng thường trú có điều kiện

Để trở thành thường trú nhân Mỹ, ứng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định rõ trong Luật nhập cư và nhập tịch Mỹ (INA). Theo đó, khoản 216 của luật này đề cập đến trường hợp người nước ngoài trở thành thường trú nhân có điều kiện theo diện hôn nhân. Trong khi đó, khoản 216A quy định điều kiện để cá nhân ngoại quốc trở thành thường trú nhân theo diện đầu tư hợp lệ.

Cả hai điều khoản này đều cho phép Sở Di trú Mỹ chấm dứt tư cách thường trú nhân có điều kiện của bạn nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, điển hình là các hành vi gian lận hồ sơ nhập cư.

Bạn có thể yêu cầu xem xét lại quyết định chấm dứt tình trạng thường trú của mình trước khi vụ việc được đưa ra tòa án nhập cư.

Trường hợp bị tước tư cách thường trú nhân

Bạn sẽ bị tước tư cách thường trú nhân nếu tòa án nhập cư ra quyết định cuối cùng về việc xóa tình trạng thường trú. Khoản 212 và 237 của Luật nhập cư và nhập tịchquy định rõ các trường hợp vi phạm có thể khiến bạn bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Trường hợp từ bỏ tình trạng thường trú

Ngoài việc bị xóa tình trạng thường trú Mỹ do vi phạm luật pháp, bạn cũng có thể bị mất tư cách thường trú nhân nếu được xác định là từ bỏ có chủ đích. Cụ thể là các trường hợp dưới đây:

Đến nước khác và có ý định ở lại vĩnh viễn.

– Vắng mặt khỏi Mỹ trong một thời gian dài, trừ khi bạn có bằng chứng thể hiện việc này là tạm thời, bằng cách trình bày:

  • Lý do của chuyến đi.
  • Khoảng thời gian bạn dự định vắng mặt khỏi Mỹ.
  • Bất kỳ lý do nào khác liên quan đến việc vắng mặt.
  • Bất kỳ sự kiện nào khiến bạn phải vắng mặt lâu hơn dự định.

Chú ý: Bạn phải xin giấy phép tái nhập cảnh từ Sở Di trú trước khi rời khỏi Mỹ hoặc thị thực tái nhập cảnh cho công dân (SB-1) từ Lãnh sự quán Mỹ khi ở nước ngoài. Các chứng từ này sẽ giúp xác định tình trạng tạm vắng của bạn.

– Không nộp hồ sơ hoàn thuế trong bất kỳ thời điểm vắng mặt nào khỏi Mỹ.

– Tự khai là “không cư trú” trong hồ sơ hoàn thuế tại Mỹ.

Thông báo mất tư cách thường trú nhân

Khoản 6039G(d)(3) Luật Thuế vụ yêu cầu Sở An ninh nội địa phải thông báo với cơ quan thuế trong trường hợp bạn mất tình trạng thường trú do:

  • Có lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
  • Đã tự nguyện từ bỏ tình trạng thường trú và nộp lại thẻ xanh.

IMM Immigration (tổng hợp)