Thiếu sự thận trọng ảnh hưởng đến điểm di trú

Harbans Singh Kainth vs. Minister of Citizenship and Immigration

Ngày 15 tháng 02 năm 2007,

Người nộp đơn là một công dân Ấn Độ đã nộp đơn xin nhập cư hợp pháp vào năm 2000. Anh ta nộp đơn theo chương trình lao động lành nghề, và kèm theo một đứa con còn phụ thuộc (vợ anh ta và những đứa con còn lại không có trong đơn). Trong suốt thời gian xử lý hồ sơ, Canada đã thi hành các chính sách nhập cư và các quy tắc chọn lọc mới. Người nộp đơn được đánh giá dựa trên cả hai điều đó. Trong bảng đánh giá, người nộp đơn đạt được 68/ 67 điểm tối thiểu. Tuy nhiên, viên chức visa đã xem xét thận trọng, và kết luận rằng tổng số điểm này không phản ánh chính xác khả năng của người nộp đơn để định cư và hòa nhập vào cuộc sống mới ở Canada. Vì vậy đơn bị từ chối.

Trong đơn kháng cáo, người nộp đơn biện luận rằng văn phòng visa đã quá đặt nặng khả năng tiếng Anh của người nộp đơn khi đưa ra quyết định phản đối. Theo sự xem xét lại của CAIPS ghi nhận được qua cuộc phỏng vấn, Tòa án đã phán quyết rằng đây không phải là vấn đề cốt lõi. Văn phòng đã cho người nộp đơn cơ hội giải thích về những dự định có liên quan đến nghề nghiệp tại Canada nhưng người nộp đơn đã trả lời không rõ ràng, mơ hồ. Hơn nữa, theo nhận xét  từ CAIPS (thông tin lưu cuộc phỏng vấn) thì thấy rằng người nộp đơn đã nói với viên chức visa rằng khả năng Anh ngữ hạn chế của anh sẽ không là vấn đề, vì anh ta dự định chỉ sống ở chỗ cộng đồng Punjabi. Điều này sẽ gây trở ngại cho việc nhập cư thành công vào xã hội Canada. Hòa nhập thành công vào cộng đồng Canada là mục đích trong việc thiết lập hệ thống điểm đối với chương trình nhập cư theo diện lao động lành nghề.

Đơn tái xét bị bác bỏ.

IMM Immigration (tổng hợp)