11/03/2015

Tăng lương tối thiểu cho người lao động có trình độ/kỹ năng Úc

Lương tối thiểu (viết tắt MSL) dành cho các ngành nghề thích hợp với  dự án “Employer Nomination” (viết tắt ENS) sẽ tăng 3,8 % kể từ ngày 01/08.

Việc tăng MSL dành cho dự án  ENS dựa trên công bố gần đầy của Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư- Senator Chris Evans- tăng tương đương với MSL của chương trình visa “subclass 45”.

ENS là con đường chung xin thường trú nhân dành cho người lao động có trình độ /kỹ năng đang lao động ở Úc bằng visa tạm, như visa 457.

Thay đổi MSL sẽ đảm bảo cho chương trình phù hợp hơn với chương trình 457 và giúp duy trì sự hoàn chỉnh của chương trình nhập cư theo diện “skilled” của Úc.

MSL chuẩn sẽ tăng lên 43.440 đô, trong khi MSL dành cho các chuyên gia ICT sẽ tăng lên 59.477 đô.

Việc tăng lương sẽ chỉ áp dụng cho các vị trí đã được chỉ định theo dự án ENS kể từ ngày 01/08.

Sự tồn tại của visa ENS, cũng như chỉ định nhà tuyển dụng cho các vị trí đã được nộp trước ngày 01/08, sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tăng MSL.

IMM Immigration (tổng hợp)

Tải IMM Group về điện thoại