Skilled Worker Canada – Đủ điểm vẫn bị bác – thiếu điểm vẫn thành công

Bài viết dưới đây được luật sư Colin R. Singer soạn thảo cho những cá nhân quan tâm đến vấn đề định cư Canada, không nhằm mục đích liên lạc hay trao đổi thông điệp với khách hàng. Việc sao chép, phát tán nội dung này dưới mọi hình thức không được sự đồng ý của Colin R. Singer đều bị nghiêm cấm.

Chương trình định cư liên bang theo diện “Skilled Worker” nhằm mục đích thu hút lực lượng dân có đủ khả năng chứng minh khả năng để sinh sống thành công ở Canada. Theo hệ thống thang điểm cơ bản, người nộp đơn định cư Canada theo diện này được xét theo 6 yếu tố chính và nhiều yếu tố phụ nhằm đo lường, theo lý thuyết, khả năng triển vọng của người nộp đơn trong việc hòa nhập thành công ở Canada.

Tuy nhiên, chính phủ Canada biết là hệ thống điểm không phải lúc nào cũng đánh giá chính xác khả năng hòa nhập và thành công ở Canada của người nộp đơn. Viên chức visa vì thế có đủ quyền phán xét để gạt bỏ hệ thống điểm qua một bên và thực hiện phán xét theo ý mình một cách thận trọng để từ chối hoặc chấp nhận cấp visa. Quyền pháp lý mà viên chức visa được phán xét theo kiểu này được gọi là “sự đánh giá phụ/thay thế” hoặc thực thi sự đánh giá yếu tố có lợi và bất lợi.

Hai mặt của sự đánh giá phụ: yếu tố tiêu cực và tích cực

Theo luật về quyền phán xét này, một viên chức visa, sau khi có kết luận rằng người nộp đơn có khả năng thành công ở Canada thì viên chức đó có quyền chấp nhận cấp visa bất chấp sự thật rằng người nộp đơn không đủ 67 điểm. Việc này được gọi là sự đánh giá phụ các yếu tố tích cực.

Ngược lại, viên chức visa cũng có thẩm quyền đánh giá các yếu tố tiêu cực và nhận định rằng người nộp đơn sẽ không thể hoặc không có khả năng thành công trong việc hòa nhập vào đất nước Canada và sẽ từ chối cấp visa mặc dù người nộp đơn có đủ 67 điểm theo luật hiện tại.

Những hồ sơ bị xem xét theo yếu tố phụ tiêu cực và bị từ chối đều được cho phép người nộp đơn phản biện, chứng minh ngược lại những phán xét đó thông qua văn bản hoặc phỏng vấn.

Trong giai đoạn 1997-2002, có 2.3% trên tổng số hồ sơ bị xét theo các yếu tố phụ. Trong đó sự đánh giá yếu tố tích cực được áp dụng cao 16 lần so với sự đánh giá tiêu cực. Việc này không được ghi chép thành điều lệ và có thể bị đảo ngược.

Kể từ ngày luật mới cho diện Skilled Worker được áp dụng (67/100 điểm) hình như việc xem xét các yếu tố phụ ngày càng được áp dụng nhiều hơn cho hồ sơ xin định cư và viên chức visa xem xét nhiều hơn các yếu tố tiêu cực của người nộp đơn thay vì xem xét nhiều các yếu tố tích cực vì thực chất thang điểm hiện tại là quá dễ dàng cho nhiều người đủ điều kiện.

Giải pháp như thế nào?

Đến mức phải kháng cáo, tiêu chuẩn xét duyệt vẫn được áp dụng như những quyết định khác trong chương trình “Skilled Worker”. Sự thật rằng kháng cáo sẽ không được chấp nhận chỉ trừ trường hợp có sự sai sót trong luật. Điều này làm cho cơ hội được kháng cáo càng mong manh.

Như đã được diễn giải, có nhiều chiến lược và sự chuẩn bị có thể được sử dụng để tránh dẫn đến tình huống xấu trên. Sự giúp đỡ, chuẩn bị, tư vấn từ chuyên gia pháp lý kinh nghiệm có thể giúp sự đánh giá thang điểm của người nộp đơn công bằng hơn, khả năng thành công thuyết phục hơn “sự vừa đủ 67,68,69 điểm đang bị xem xét các yếu tố tiêu cực thông qua đạo luật xem xét yếu tố phụ của viên chức visa.”

Bên cạnh đó, viên chức visa phải cho người nộp đơn cơ hội để phản hồi lại sự đánh giá các yếu tố tiêu cực đó và chuyên viên tư vấn pháp lý có uy tín có thể giúp người nộp đơn tận dụng cơ hội này để thành công đáp lại mối lo ngại của viên chức visa để tránh dẫn đến việc viên chức visa này sẽ dùng đạo luật phán xét các yếu tố tiêu cực.

IMM Immigration (tổng hợp)