Phát triển dự án kinh doanh theo yêu cầu của chương trình Québec

Một trong những yêu cầu quan trọng khi nộp đơn xin nhập cư Québec (theo diện doanh nhân) chính là việc người đứng đơn phải nộp dự án kinh doanh trong tương lai tại tỉnh bang. Đây là yếu tố rất quan trọng trong việc đánh giá hồ sơ của nhà đầu tư.

Dự án này là nền tảng cho việc triển khai các kế hoạch kinh doanh của người đứng đơn. Kinh nghiệm cho thấy, càng chuẩn bị kế hoạch kinh doanh chi tiết, kỹ lưỡng thì càng dễ dàng xác định các thách thức có thể gặp phải trong quá trình thực hiện.

Nói chung, kế hoạch kinh doanh phải bao gồm tất cả các thông tin về khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và các nhà cung cấp. Đồng thời phải bao gồm luôn việc nghiên cứu thị trường, chiến lược tiếp thị và dự báo ngân sách.

Hỗ trợ việc phát triển kế hoạch kinh doanh

Chính phủ Canada nói chung và chính quyền tỉnh Québec nói riêng đã có khá nhiều bài viết cung cấp thông tin, hướng dẫn thành lập kế hoạch kinh doanh cho các ứng viên có nhu cầu định cư tại tỉnh bang này.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, các bạn có thể truy cập vào một số đường link dưới đây:

http://www.canadabusiness.ca/eng/page/2752/ (Kế hoạch kinh doanh – Mẫu và ví dụ điển hình).

http://www.bdc.ca/EN/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/Pages/business-plan-template.aspx (Ngân hàng Phát triển kinh doanh của Canada).

http://www.acldq.qc.ca/fr/index.php (Hỗ trợ khởi nghiệp bên ngoài Montréal).

IMM Immigration (tổng hợp)