Những thay đổi của chương trình Đầu tư trọng yếu sau ngày 1/7/2015

Bắt đầu từ ngày 1/7/2015, chương trình nhập cư Úc theo diện Đầu tư trọng yếu và Đầu tư đặc biệt đã có một số thay đổi về luật. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin chung về vấn đề trên.

Theo nguyên tắc, những quy định được áp dụng tại thời điểm ứng viên nộp đơn xin thị thực Đầu tư trọng yếu sẽ tiếp tục được áp dụng trong quá trình duy trì thị thực tạm thời, bao gồm bất kỳ thủ tục gia hạn nào liên quan đến thị thực đó.

Đầu tư trọng yếu sẽ tiếp tục được áp dụng trong quá trình duy trì thị thực tạm thời, bao gồm bất kỳ thủ tục gia hạn nào liên quan đến thị thực đó.

Luật Đầu tư trọng yếu áp dụng trước ngày 1/7/2015

Ứng viên phải thực hiện việc đầu tư với trị giá tối thiểu 5 triệu AUD vào một trong các hình thức dưới đây, theo tỷ lệ bất kỳ và duy trì liên tục trong ít nhất 4 năm:

– Trái phiếu chính phủ thuộc liên bang, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.

– Đầu tư vào một hoặc nhiều hình thức của các quỹ quản lý đủ điều kiện như:

+ Các dự án cơ sở hạ tầng tại Úc.

+ Tiền mặt trong các cơ quan tín dụng Úc.

+ Trái phiếu do chính phủ liên bang hoặc chính quyền tỉnh bang phát hành.

+ Trái phiếu, cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết hoặc dự kiến niêm yết trong vòng 12 tháng tại bất kỳ sàn chứng khoán Úc nào.

+ Trái phiếu hoặc tiết kiệm có kỳ hạn được các viện tài chính của Úc ban hành.

+ Bất động sản tại Úc.

+ Xí nghiệp nông nghiệp Úc.

+ Niên kim do các công ty bảo hiểm nhân thọ Úc đã đăng ký theo mục 9 hoặc 12A của Luật Bảo hiểm nhân thọ 1995 phát hành.

+ Vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp trong các khoản đầu tư được liệt kê ở trên.

+ Vốn phát sinh được sử dụng để quản lý đầu tư, tạo nên hơn 20% tổng giá trị quỹ quản lý.

+ Các quỹ quản lý khác nhưng đầu tư vào các khoản đầu tư được liệt kê ở trên.

– Đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân Úc mà bạn có cổ phần. Đây phải là một doanh nghiệp đủ điều kiện nếu bạn có ý định nộp hồ sơ và đáp ứng được các tiêu chí của chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh (diện 888) trong diện Đầu tư trọng yếu.

– Thu nhập mà bạn kiếm được từ đầu tư tuân thủ tại Úc sẽ bị đánh thuế theo luật thuế Úc.

Nếu ứng viên đã nộp đơn xin thị thực Đầu tư trọng yếu sau ngày 1/7/2015 thì những quy định dưới đây vẫn sẽ được áp dụng:

– Ứng viên phải cam kết đầu tư ít nhất 5 triệu AUD trong vòng 4 năm theo tỷ lệ sau:

+ Đầu tư ít nhất 500.000 AUD vào những dự án tư nhân và mạo hiểm để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập.

+ Đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD vào các quỹ ủy nhiệm để hỗ trợ vốn cho các công ty mới được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc (ASX).

+ Đầu tư 3 triệu AUD vào các quỹ quản lý được dùng để phát triển một loạt tài sản, bao gồm các công ty niêm yết trên ASX, trái phiếu và tín phiếu của các doanh nghiệp Úc cũng như các bất động sản thương mại.

– Việc đầu tư trực tiếp vào bất động sản dân cư vẫn tiếp tục bị cấm, đồng thời đầu tư gián tiếp vào bất động sản dân cư thông qua các quỹ quản lý vẫn bị giới hạn nghiêm ngặt.

– Các dự án đầu tư sẽ không được dùng để bảo đảm hoặc làm tài sản thế chấp vay tiền.

Bên cạnh các yêu cầu về đầu tư, ứng viên nộp hồ sơ cũng phải tuân thủ một số điều kiện như:

– Cư trú tại tiểu bang hay vùng lãnh thổ do cơ quan chính phủ chỉ định.

– Tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi thị thực tạm thời hết hạn.

– Sống ở Úc ít nhất 40 ngày mỗi năm (có thể cộng dồn) trong suốt thời gian duy trì thị thực tạm thời hoặc người phụ thuộc hợp pháp của ứng viên phải sống ít nhất 180 ngày mỗi năm tại Úc (có thể cộng dồn) trong suốt thời gian thị thực tạm thời có hiệu lực.

Ứng viên, người phối ngẫu hợp pháp hoặc cả hai phải sở hữu tài sản ròng với trị giá tối thiểu 5 triệu AUD và luôn sẵn sàng để đầu tư vào các dự án theo quy định tại Úc. Đặc biệt, bản thân ứng viên và tất cả người phụ thuộc đều không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư phi pháp.

Ứng viên và các thành viên từ 18 tuổi trở lên trong gia đình phải cam kết không thực hiện bất kỳ hành động chống lại chính phủ liên bang trong suốt quá trình đầu tư của mình.

Luật Đầu tư cao cấp mới được áp dụng từ ngày 1/7/2015

Diện Đầu tư cao cấp chỉ dành cho những ứng viên được Cơ quan thương mại Austrade thay mặt chính phủ Úc chỉ định. Ứng viên thuộc diện này phải đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào một trong các hình thức dưới đây:

– Tài sản được đề cập đến trong thị trường chứng khoán Úc.

– Trái phiếu hoặc tín phiếu chính phủ hoặc bán chính phủ.

– Trái phiếu hoặc tín phiếu doanh nghiệp do các cơ quan Úc niêm yết trên sàn chứng khoán, trái phiếu hoặc tín phiếu doanh nghiệp Úc đạt chuẩn đầu tư do cơ quan định giá trái phiếu có giấy phép dịch vụ tài chính Úc (AFS) cấp phép.

– Các công ty độc quyền Úc.

– Bất động sản tại Úc không bao gồm nhà ở.

– Niên kim do các công ty bảo hiểm nhân thọ Úc phát hành.

– Đóng góp vào các hoạt động nhân đạo được chính phủ phê duyệt.

Thu nhập có được từ đầu tư tuân thủ của ứng viên sẽ bị đánh thuế theo luật thuế Úc. Ngoài ra, ứng viên cũng cần có một cam kết xác đáng và thực tế về việc tiếp tục các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi thị thực tạm thời hết hạn.

Ứng viên, người phối ngẫu (có hôn thú hoặc chưa có hôn thú) hoặc cả hai phải sở hữu tài sản ròng hợp pháp với trị giá tối thiểu 15 triệu AUD và luôn sẵn sàng để đầu tư vào Úc.

Ứng viên và các thành viên trong gia đình không được phép tham gia hoặc có liên quan đến các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư phi pháp. Đồng thời, tất cả các thành viên gia đình từ 18 tuổi trở lên phải cam kết không thực hiện bất kỳ hành động chống lại liên bang hoặc gây tổn thất cho nền kinh tế.

 

IMM Immigration (tổng hợp)