Người nhập cư diện có trình độ tay nghề làm việc hiệu quả ở Canada

Ottawa, 25/11/2010 – Theo đánh giá mới đây đã chỉ ra rằng “những người nhập cư theo chương trình skill worker Liên bang hiện nay đang đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của Canada”.

Việc đánh giá theo chương trình skilled worker liên bang lựa chọn những người nhập cư có nhiều khả năng thành công về kinh tế tại Canada. Trong năm 2009, những người nhập cư theo diện skilled worker liên bang chiếm khoảng 10 phần trăm số lượng người nhập cư hàng năm của Canada – chiếm 25 % khi có vợ/chồng và con cái đi cùng.

Cũng theo đánh giá này, yếu tố quan trọng để đạt được thành công về kinh tế của di dân là có một công việc được bố trí sẵn ở Canada khi nộp hồ sơ, khả năng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và đã làm việc tại Canada trước khi nộp đơn xin nhập cư. Việc học tập ở Canada trong ít nhất 2 năm và có họ hàng ở Canada quyết định không đáng kể so với các yếu tố trên.

“Việc đánh giá cho thấy rằng những người nhập cư có tay nghề đang làm việc có hiệu quả ở Canada và bổ sung vào lực lượng lao động còn thiếu của chúng tôi,” Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hoá,  Jason Kenney cho hay.

Những khám phá cho thấy rằng các tiêu chí lựa chọn, được đưa ra khi Đạo Luật Bảo Vệ Người Nhập cư và Tị nạn (IRPA) trở thành pháp luật, có được thành công trong việc cải thiện kết quả của những người nhập cư có tay nghề. Cụ thể là chú trọng vào việc sắp xếp công việc, việc làm và giáo dục. Thu nhập cho người lao động có tay nghề được lựa chọn theo các tiêu chí của IRPA cao hơn 65 % so với người nhập cư được lựa chọn theo hệ thống trước IRPA. Người nhập cư có trình độ tay nghề có sẵn công việc khi họ nộp hồ sơ xin thường trú nhân thường làm việc tốt hơn cả, thu nhập trung bình $ 79,200 trong vòng ba năm sau khi đến Canada. Các phát hiện này cho thấy người nhập cư diện trình độ tay nghề được lựa chọn theo các tiêu chí IRPA thường không mấy khi dựa vào bảo hiểm việc làm hoặc trợ cấp xã hội.

Trong số những kiến nghị khác thì việc đánh giá được gợi ý là đặt ưu tiên nhiều hơn cho lao động trẻ, và tăng tính trung thực của công việc được sắp xếp trong chương trình, lại dễ bị gian lận. Bản đánh giá cũng khuyến cáo rằng sẽ tập trung nhiều hơn vào sự lưu loát tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và điều này còn được hỗ trợ bởi quyết định hồi tháng 6/2010 của Bộ trưởng: yêu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho các ứng viên theo chương trình skilled worker liên bang để chống gian lận.

“Chúng tôi vui mừng vì bản đánh giá đã cho thấy chương trình này đang hoạt động đúng như dự định,” Bộ trưởng Kenney chia sẻ. “Chúng tôi cam kết làm tốt hơn và sẽ đưa ra tư vấn cho các sửa đổi trong những tuần tiếp theo.” Bộ Di trú đang có kế hoạch đưa ra một số đề xuất ra cộng đồng để lấy tham vấn nhằm cải thiện chương trình, điều này được thực hiện dựa trên những thành tựu trong bản báo cáo đánh giá.

IMM Immigration (tổng hợp)