Nga dẫn đầu số visa du học tại Ireland

Số liệu của Sở Tư Pháp Ireland cho thấy, giữa và cuối năm 2013, 7.268 visa được cấp cho sinh viên Liên Bang Nga, trong khi đó chỉ có 100 visa bị từ chối.

Sinh viên từ Ả-Rập-Xê-Út xếp vị trí thứ hai với 4.945 visa du học và 9 visa bị từ chối.

Trung Quốc ở vị trí thứ ba khi có đến 4.496 visa được chấp thuận và 274 visa bị từ chối.

Ba năm trước 2015, 3.588 visa du học được cấp cho viên Ấn Độ nhưng có đến 1.502 visa bị từ chối.

Trong bốn quốc gia, Ấn Độ là nước có số visa bị từ chối cao nhất.

Ngoài bốn nước trên, có khoảng 7.841 visa du học được cấp cho các quốc gia khác và khoảng 3.094 visa đã bị từ chối.

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp – Frances Fitzgerald công bố số liệu trong bài trả lời bằng văn bản cho Gino Kenny – người đại diện cho tổ chức Quyền lợi vì nhân dân, thành viên trong bộ máy Quốc hội Ireland

Bà cũng cho biết du học sinh từ các nước như Mỹ, Brazil cũng như du học sinh từ các nước thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (thành viên Liên minh châu Âu, Iceland, Norway và Liechtenstein) không đòi hỏi visa du học khi đến Ireland.

Bà Fitzgerald nói rằng bộ của bà đã vận hành một hệ thống visa nhằm kiểm tra lý lịch pháp lý của mỗi ứng viên

Marie O’Halloran, irishtimes.com | Hoàng Nga (dịch)