Năm 2012 Chính phủ Canada sẽ tăng số lượng di dân theo diện Skilled Worker liên bang

Ngày 3/11/2011 – Bộ trưởng Bộ Công Dân, Di Trú và Đa văn hóa Canada đã thông báo, năm 2012 Chính phủ Canada đang lên kế hoạch chào đón nhiều người theo diện skilled worker liên bang.

Chương trình skilled worker liên bang (FSWP) là con đường chủ yếu để nhập cư theo diện thường trú nhân vào Canada. Vào năm 2012, Bộ Công Dân và Nhập Cư Canada (CIC) lên kế hoạch chào đón từ 55,000 đến 57,000 người nhập cư theo diện skilled worker liên bang, tăng từ con số 47,000 – 47,400 trong Kế hoạch di trú năm 2011.

Ưu tiên số 1 của chính phủ vẫn là tập trung vào nền kinh tế. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của di dân tới thị trường lao động và chúng tôi đánh giá cao đóng góp của những người nhập cư có tay nghề vào khả năng cạnh tranh mang tính quốc tế ,” Bộ trưởng Kenney nói. “ Họ  cam kết sẽ mang tới những điều tốt nhất và tươi sang nhất cho đất nước chúng ta.”

Một cột mốc quan trọng đã đạt được trong năm nay khi số lượng hồ sơ tồn đọng của chương trình skilled worker liên bang trước thời điểm đưa ra Kế hoạch hành động vì mục tiêu Di Trú nhanh hơn năm 2008 đã giảm 50% – sớm trước 2 năm so với kế hoạch. Vào năm 2012, một tỷ lệ  lớn hơn sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và duy trì sự tiến bộ trong việc giảm hồ sơ tồn đọng.

CIC đã hoàn thành một cuộc khảo sát mở rộng của chương trình skilled worker liên bang trong năm 2010. Cuộc khảo sát đã  chỉ ra rằng chương trình này đang hoạt động tốt và lựa chọn được những người nhập cư có đóng góp tích cực cho nền  kinh tế. Khảo sát cho thấy 89% di dân theo diện skilled woker liên bang tìm được việc trong vòng 3 năm kể từ khi đặt chân tới Canada. Hơn nữa, 95% chủ lao động tham gia cuộc khảo sát khẳng định người nhập cư theo diện skilled worker liên bang đang đáp ứng được hoặc vượt xa mong đợi của họ. Khảo sát cũng chỉ ra Canada vẫn tiếp tục có cần tới những người nhập cư theo diện skilled worker.

Bộ trưởng Kenny cho hay “ CIC sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện đại hóa hệ thống di trú và khiến hệ thống này linh hoạt hơn cũng như đáp ứng được với nhu cầu của thị trường lao động,”. “ Sau cuộc tham vấn toàn quốc vào mùa xuân qua đối với dự án nâng cấp chương trình Skilled Worker liên bang,  chúng tôi đang khảo sát tỉ mỉ các chính sách phù hợp với định hướng phía trước.”

IMM Immigration (tổng hợp)