19/03/2015

Năm 2012, British Columbia sẽ nhận được nhiều chỉ tiêu hơn cho Chương trình Chỉ định Tỉnh

Vancouver –  ngày 7/11/2011 – thay mặt cho Bộ trưởng Jason Kenney Bộ Quốc Tịch, Nhập cư và Đa Văn Hóa Canada – Bộ trưởng Bộ Di sản và Ngôn ngữ chính thức của Canada, ngài James Moore công bố: năm 2012 Chính phủ Canada sẽ tiếp tục phân bổ cho tỉnh British Columbia số lượng kỷ lục chỉ tiêu nhập cư trên tổng hạn ngạch của chương trình di trú cả nước.

Trong năm 2012, CIC lên kế hoạch chào đón 42,000 đến 45,000 di dân theo Chương trình Chỉ định Tỉnh (PNP), bao gồm người được chỉ định, vợ/ chồng và người phụ thuộc. Trong năm nay, CIC đã nhận số lượng lớn di dân theo chương trình này và có thể đạt được con số kỷ lục mới trong năm 2012 nếu các tỉnh sớm nộp đủ số lượng hồ sơ để đáp ứng đủ chỉ tiêu được phân công theo chương trình. Tỷ lệ chỉ định năm nay của BC là 17%, . Chỉ tiêu của chương trình PNP cho năm 2012 vẫn đang được hoàn tất và sớm được công bố.

Chương trình chỉ định Tỉnh British Columbia đã tăng vọt gấp 8 lần, từ xấp xỉ 600 người nhập cư vào năm 2004 tới gần 7,500 người vào năm 2010. Chương trình chỉ định tỉnh chiếm 16% trên tổng số người nhập cư trong nhóm về kinh tế và 11% trên tổng số người nhập cư tới BC trong năm 2010.

Ngài bộ trưởng Moore chia sẻ: “Chính phủ Canada công nhận những đóng góp quý báu của những di dân tới cộng đồng và kinh tế của British Columbia.”. “Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và vùng lãnh thổ để có được những di dân đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương.” Ngày nay, Chương trình PNP cũng trở thành nguồn di dân kinh tế lớn thứ 2 ở Canada.

Vấn đề nhập cư là trách nhiệm được chia sẻ giữa chính phủ Canada, các tỉnh và vùng lãnh thổ. Chương trình PNP tạo cơ hội linh hoạt cho các tỉnh và vùng lãnh thổ trong việc lựa chọn người nhập cư bằng cách cho phép họ chỉ định thường trú nhân – những người đáp ứng được nhu cầu lao động chính của từng tỉnh. Mỗi quyền hạn đều chịu trách nhiệm  cho việc thiết kế và quản lý của chương trình tương ứng của họ, bao gồm nghiên cứu các điều kiện phù hợp để được chỉ định.

Năm ngoái, CIC đã tiến hành một khảo sát về chương trình PNP trên toàn quốc và hy vọng sẽ có kết quả vào năm 2012

 

Năm 2012, British Columbia sẽ nhận được nhiều chỉ tiêu hơn cho Chương trình Chỉ định Tỉnh

IMM Immigration (tổng hợp)

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại