Một vài hướng dẫn cho Chương trình đầu tư định cư Ireland

Để thu hút và hỗ trợ đầu tư vào Ireland cũng như nâng tầm vị trí quốc gia này trở thành một trong những nền kinh tế toàn cầu hóa nhất thế giới, chính phủ Ireland đã đưa ra Chương trình đầu tư định cư Ireland nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cũng như chuyên gia kinh tế từ các nước ngoài khu vực Liên minh châu Âu tận dụng các cơ hội đầu tư cũng như định cư tại Ireland. Giới thiệu về Chương trình đầu tư định cư Ireland Chương trình đầu tư định cư Ireland tạo điều kiện cho các công dân không thuộc khu vực Kinh Tế châu Âu EEA và gia đình của họ sở hữu thường trú nhân tại Ireland với cam kết đầu tư vào quốc gia này. Chương trình này được Chính phủ Ireland đưa ra vào năm 2012 nhằm kích thích đầu tư vào Ireland và cung cấp tình trạng thường trú tại đây với những lợi thế liên quan dành cho các chuyên gia kinh doanh năng động với thành tích đáng kể. Mục tiêu cuối cùng của chương trình này là tạo việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Ireland. Chương trình đã được Chính phủ Ailen cải thiện vào tháng 7 năm 2013 và hiện nay có sáu lựa chọn đầu tư cho các nhà đầu tư tiềm năng. Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, lựa chọn đầu tư 1 triệu EUR vào dự án phát triển Trung tâm chăm sóc sức khỏe và Viện dưỡng lão của Bartra Capital Property Group và duy trì trong 5 năm đang là lựa chọn an toàn và có cơ hội thành công cao nhất. IMM Immigration, một công ty cư trú có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Ireland, có cấu trúc đặc biệt hỗ trợ về mặt tài chính, sẽ giúp nhà đầu tư chỉ cần đầu tư 500.000 EUR. Bất kỳ công dân nào của các quốc gia không thuộc EEA đều có thể đăng ký cư trú cho bản thân họ và vợ/ chồng của họ và con cái dưới 18 tuổi. Con cái phụ thuộc từ 18 đến 24 tuổi cũng sẽ được xem xét trong một số trường hợp. Quá trình xin giấy phép cư trú Có bốn bước chính trong Chương trình đầu tư định cư Ireland – 1) Nộp đơn, 2) Chấp thuận 3) Đầu tư, 4) Cư trú
  1. Nộp đơn, không cần có cam kết đầu tư
  2. Nhận Chấp thuận cho đầu tư của bạn từ Ủy ban đánh giá
  3. Khi đề xuất của bạn được chấp thuận, Đầu tư vào lựa chọn đầu tư ưa thích của bạn
  4. Khi nhà đầu tư đầu tư vào Ireland, nhà đầu tư và các thành viên gia đình được chỉ định sẽ được cấp phép Cư trú ở Ireland.
Chương trình này dành cho ai?
  • Các nhà đầu tư đã thực hiện việc đầu tư vào Ireland
  • Các nhà đầu tư có nhân cách tốt và có một lý lịch tư pháp rõ ràng, sạch sẽ; chưa từng bị kết án về tội hình sự trong bất kỳ thẩm quyền nào
  • Các nhà đầu tư với tài sản ròng tối thiểu là 2 triệu Euro
Các nhà đầu tư cần làm gì để đủ điều kiện nộp đơn?
  • Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất với tình hình của nhà đầu tư.
  • Nộp đơn xin phê duyệt theo chương trình, cho biết lựa chọn đầu tư mà nhà đầu tư muốn theo đuổi. Không yêu cầu quỹ đầu tư hoặc cam kết trước khi phê duyệt.
  • Nhà đầu tư cũng phải cung cấp tài liệu hỗ trợ làm bằng chứng về tài sản ròng của bạn (tối thiểu 2 triệu euro hoặc tương đương), chứng minh nguồn tài chính và nhân cách tốt.
Nhà đầu tư chỉ được yêu cầu chuyển vốn đầu khi đơn đăng kỹ đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt. Chính phủ Ireland sẽ yêu cầu xác nhận rằng việc đầu tư đã được thực hiện để cấp giấy phép cư trú theo chương trình. Tài liệu cần thiết để hỗ trợ cho chương trình Tất cả các đương đơn sẽ phải nộp các bằng chứng sau đây để hỗ trợ cho việc nộp đơn của họ Bằng chứng tài sản ròng Tất cả những người nộp đơn cho Chương trình đầu tư định cư Ireland phải chứng minh rằng họ có số tài sản ròng hợp pháp tối thiểu là 2 triệu Euro. Ngoài việc khai báo Phần Tài sản Ròng trên mẫu đơn, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu giải thích tất cả các hoạt động của mình trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó, bao gồm: thu nhập, các khoản đầu tư và các khoản nợ. Bằng chứng về vốn đầu tư Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về các khoản tiền được sử dụng cho đề xuất đầu tư, nguồn gốc của các khoản tiền đó và khả năng của người nộp đơn chuyển các quỹ này sang Ireland. Nguồn gốc của các khoản tiền. Cho dù tiền được gửi trong một tổ chức tài chính do Ngân hàng Trung ương Ireland quy định hoặc ở nước ngoài tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn phải cung cấp mọi chứng từ cần thiết để xác nhận nguồn tiền của mình. Cơ quan chức năng Ireland sẽ liên hệ với nguồn của các tài liệu này để xác nhận thông tin khi cần thiết. Bằng chứng là tiền có thể được chuyển Tất cả các khoản tiền cần thiết để đáp ứng các điều kiện của Chương trình đầu tư định cư phải có khả năng được chuyển sang Ireland và chuyển đổi sang đồng Euro. Nhiều khu vực pháp lý có quyền kiểm soát việc chuyển tiền tệ và người nộp đơn phải chứng minh rằng nguồn tài trợ có thể được chuyển sang Ireland nếu nộp đơn thành công. Bằng chứng về nhân cách Tất cả các đương đơn, cũng như những người phụ thuộc trong gia đình được chỉ định của họ trên 16 tuổi phải nộp đơn với một bản tuyên bố từ cơ quan cảnh sát (lý lịch tư pháp) của mỗi quốc gia mà họ đã cư trú hơn sáu tháng trong thời gian 10 năm trước khi nộp đơn.

inis.gov.ie | Thúy Trần (dịch)