Khái niệm đầu tư định cư Mỹ EB-5

 

Năm 1990, Quốc hội Mỹ thông qua luật EB-5 nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ, tạo thêm việc làm cho người bản xứ, góp phần phát triển đất nước. Mỗi năm, chính phủ Mỹ dành 10.000 thẻ xanh (visa thường trú) cho diện nhập cư này. Trong đó có 3.000 thẻ xanh được ấn định cho các nhà đầu tư tham gia vào dự án thuộc quản lý của Regional Center (RC).

 

Các yêu cầu của chương trình:

 

Để đáp ứng được các điều kiện của chương trình EB 5, nhà đầu tư cần chứng minh số tiền đầu tư vào dự án ở Mỹ là hợp pháp. Bên cạnh đó, việc đầu tư này phải tạo ra tối thiểu 10 việc làm cho người bản xứ. Số tiền đầu tư theo yêu cầu của chương trình EB 5 là 1 triệu USD tại bất kỳ nơi nào ở Mỹ hoặc 500.000 USD vào những vùng chỉ định của Mỹ.

 

Thẻ xanh được cấp cho người đứng đơn, vợ/chồng hợp pháp và con dưới 21 tuổi. Thẻ xanh được cấp lần đầu là thẻ xanh có điều kiện 2 năm. Sau 2 năm, nhà đầu tư cần chứng minh vẫn duy trì việc đầu tư và tạo ra tối thiểu 10 việc làm cho người bản xứ. Nếu chứng minh được các điều kiện này, nhà đầu tư và cả gia đình sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

 

Hai yếu tố quan trọng của chương trình:

Chương trình đầu tư EB5 không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì ở người đứng đơn, ngoại trừ nguồn tiền hợp pháp. Xét cho cùng, 2 yếu tố quan trọng nhất cần xem xét kỹ lưỡng trước khi tham gia chương trình là (1) nguồn tiền và (2) dự án đầu tư.

Nguồn tiền đầu tư cho chương trình EB5 cần chứng minh tính hợp pháp, rõ ràng. Dự án nhà đầu tư chọn để đầu tư có thể đa dạng, thuộc RC hoặc đầu tư trực tiếp.

 

 

Xem thêm:

 

Bảng tin EB-5 quan trọng cập nhật hàng tuần

 

Các dự án đầu tư EB-5