07/07/2017

Ireland giữ vững tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 lẫn 2018

Sau hai năm phát triển mạnh, nền kinh tế Ireland dự kiến sẽ phát triển với tốc độ bền vững hơn vào năm 2017 và năm 2018.

Những điểm chính trong dự đoán kinh tế Ireland năm 2017 và 2018:

  • Dự báo tăng trưởng GDP của Ireland trong năm 2017 là 3,8% và trong năm 2018 là 3,6%.
  • Thị trường lao động phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ người lao động có việc làm tăng 3,1% trong năm 2017.
  • Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giảm trung bình 6.1% vào năm 2017 và 5.4% vào năm 2018.

Kinh tế Ireland tiếp tục tăng trưởng do nhu cầu nội địa tăng mạnh. Bảng cân đối tài sản được cải thiện đồng thời tỷ lệ thất nghiệp giảm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng trong tương lai gần. Theo các chỉ số khảo sát, việc mở rộng các hoạt động đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2017 và 2018.

Thị trường lao động Ireland tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2017 về cả phạm vi lẫn chuyên môn, hầu hết các lĩnh vực đều có mức tăng trưởng tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ đạt mức trung bình 5,4% vào năm 2018. Việc thắt chặt thị trường lao động và các dự báo tích cực về lạm phát cũng dự báo mức tăng lương trung bình trong giai đoạn này.

Ireland là đất nước có môi trường kinh doanh rộng mở với nhiều tập đoàn đa quốc gia có hiệu quả cao. Ireland có thể tận dụng lợi thế này bằng cách quảng bá và tạo điều kiện cho các công ty có hiệu quả cao qua đó góp phần đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống tài chính trong nước. Thời gian gần đây, chính phủ nước này đã thông qua các chương trình đẩy mạnh thuyên chuyển công tác (job mobility). Trong số các chương trình, các khóa học chuyển đổi Springboard, Momentum và ICT đã cho thấy hiệu quả trong việc chuyển đổi và nâng cao kỹ năng.

Thúy Trần (tổng hợp)

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại