Hỏi đáp về Lý lịch tư pháp khi nhập cư Canada

Lý lịch tư pháp là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với hồ sơ nhập cư của tất cả các nước. Do đó, có không ít thắc mắc liên quan đến vấn đề này đã được gửi đến cơ quan di trú Canada. Dưới đây là câu trả lời cho những thắc mắc phổ biến nhất.

1. Lý lịch Tư pháp (Police Certificate) là gì?

Tất cả các ứng viên từ 18 tuổi trở lên muốn nhập cư Canada theo diện thường trú đều phải nộp Lý lịch Tư pháp của các quốc gia họ đã sinh sống từ 6 tháng trở lên (tính từ sinh nhật lần thứ 18). Đây là một phần của quy trình xét duyệt an ninh.

Lý lịch Tư pháp có thể có nhiều tên gọi khác nhau ở từng quốc gia, đóng vai trò là văn kiện chính thức ghi lại lịch sử phạm tội của đương đơn. Trong trường hợp bị viên chức của các quốc gia từ chối cấp Lý lịch Tư pháp, ứng viên nên xin một thông báo bằng văn bản để xác nhận việc từ chối này.

2. Khi nào phải xuất trình Lý lịch Tư pháp?

Điều này phụ thuộc vào loại thị thực nhập cư mà bạn đang xin cũng như văn phòng thị thực nhập cảnh mà bạn nộp hồ sơ. Lý lịch Tư pháp chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Để biết thêm thông tin, bạn có thể xin tư vấn hoặc hướng dẫn từ văn phòng thị thực Canada nơi mình nộp đơn.

3. Cách xin Lý lịch Tư pháp?

Vấn đề này phụ thuộc vào quốc gia mà bạn xin Lý lịch Tư pháp. Bạn có thể xem hướng dẫn cụ thể từ cơ quan tư pháp của mỗi quốc gia.

4. Tôi có thể không nộp Lý lịch Tư pháp của một hay nhiều nước hay không?

Nếu một quốc gia cụ thể nào đó không cấp Lý lịch Tư Pháp thì ứng viên phải chuẩn bị một bản tường trình, trong đó có xác nhận của quan chức đã từ chối cấp tài liệu này. Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada sẵn sàng miễn thủ tục này nếu bạn chứng minh được mình gặp trở ngại trong quá trình xin Lý lịch Tư pháp. Tuy nhiên, đương đơn nên hiểu rằng việc này chỉ áp dụng trong trường hợp bất khả kháng.

5. Thanh tra lý lịch là gì?

Thanh tra lý lịch là quá trình điều tra xem đương đơn có từng tham gia vào hoạt động tình báo, phá hoại hay khủng bố không. Loại giấy tờ có được sau thanh tra lý lịch này khác với Lý lịch Tư pháp nhưng vẫn đóng vai trò bổ sung cho hồ sơ tư pháp cá nhân. Thanh tra lý lịch sẽ do Chính phủ Canada thực hiện mà không có sự tham gia của đương đơn.

6. Loại hình phạm tội nào khiến ứng viên không được nhập cảnh vào Canada?

Tất cả các cá nhân muốn nhập cảnh vào Canada (dù với tư cách thường trú hay chỉ là tạm trú như du khách, lao động nước ngoài hoặc du học sinh quốc tế) đều có thể bị từ chối nhập cảnh nếu bản thân họ hoặc người thân của họ bị tình nghi phạm tội, bao gồm các tội danh thông thường và tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

7. Thế nào là phạm tội?

Trong phạm vi Canada, người phạm tội sẽ thuộc một trong hai trường hợp sau:

– Bị kết án và xét xử thông qua quy trình tố tụng thông thường (indictable offence) với hình phạt dưới 10 năm tù.

– Bị kết án từ 2 cáo trạng trở lên và xét xử theo quy trình tố tụng nhanh không có bồi thẩm đoàn (summary offences).

Ngoài Canada, người phạm tội sẽ thuộc một trong 4 trường hợp sau:

– Bị kết án cho một hành vi, nếu xảy ra tại Canada sẽ được xét xử thông qua quy trình tố tụng thông thường với hình phạt dưới 10 năm tù.

– Bị kết án cho 2 cáo trạng trở lên, nếu xảy ra tại Canada sẽ được xét xử theo quy trình tố tụng nhanh.

– Bị kết án cho một hành vi, nếu xảy ra tại Canada sẽ được xét xử theo quy trình tố tụng ghép với mức phạt dưới 10 năm tù.

– Thực hiện một hành vi, nếu xảy ra tại Canada sẽ được xét xử theo quy trình tố tụng thông thường với mức phạt dưới 10 năm tù.

8. Phạm tội nghiêm trọng là gì?

Trong phạm vi Canada, người phạm tội nghiêm trọng sẽ thuộc một trong 2 trường hợp:

– Bị kết án cho một tội danh với án phạt thấp nhất là 10 năm tù giam.

– Bị kết án dẫn đến án phạt tù ít nhất 6 tháng.

Ngoài Canada, người phạm tội nghiêm trọng sẽ thuộc một trong 3 trường hợp sau:

– Bị kết án cho một tội danh nếu xảy ra tại Canada sẽ bị xét xử theo quy trình tố tụng thông thường với mức phạt thấp nhất là 10 năm tù.

– Bị kết án cho một tội danh nếu xảy ra tại Canada sẽ bị xét xử theo quy trình tố tụng ghép (Hybrid offence) với mức phạt thấp nhất là 10 năm tù.

– Bị kết án cho một tội danh nếu xảy ra tại Canada sẽ bị xét xử theo quy trình tố tụng thông thường với án phạt thấp nhất là 10 năm tù.

9. Tố tụng ghép (Hybrid offence) là gì?

Hybrid offence là hình thức được áp dụng cho những tội danh có thể xét xử theo một trong hai hình thức tố tụng thông thường (indictment conviction) hoặc tố tụng nhanh không có các hội thẩm (summary conviction).

10. Tôi vẫn có thể nhập cư vào Canada nếu bị từ chối nhập cảnh do phạm tội chứ?

Nếu bạn đủ điều kiện nhưng không được nhập cảnh vì phạm tội, bạn vẫn có thể nhập cảnh vào Canada nếu Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) xét thấy bạn là đối tượng có khả năng cải tạo theo một trong hai diện :

Deemed rehabilitation (thời điểm xóa án tích).

Individual rehabilitation (diện không còn khả năng phạm tội mới).

11. Làm thế nào để đủ điều kiện được xoá án tích?

Những ứng viên bị từ chối nhập cảnh vì phạm tội vẫn còn cơ hội thay đổi tình hình nếu họ hội đủ điều kiện xoá án tích.

Thông thường, những người đủ điều kiện xoá án tích sẽ thuộc một trong các trường hợp:

– Bị kết án vì một tội danh bên ngoài Canada. Tội danh này nếu diễn ra trong phạm vi Canada sẽ được xét xử theo quy trình tố tụng thông thường với án phạt thấp nhất là 10 năm tù nhưng thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày ứng viên hoàn thành án phạt.

+ Không phạm phải bất cứ tội danh nào trong phạm vi 10 năm hoặc không phạm bất cứ tội danh nào thuộc diện xét xử theo quy trình tố tụng nhanh trong 10 năm trước đó.

+ Không bị kết án bên ngoài Canada vì những tội danh mà nếu xảy ra tại Canada sẽ bị xét xử theo quy trình tố tụng thông thường hoặc không vi phạm từ 2 cáo trạng trở lên và bị xét xử theo quy trình tố tụng nhanh trong 10 năm trước đó.

– Vi phạm từ hai tội danh trở lên bên ngoài Canada (những tội danh này nếu vi phạm tại Canada sẽ được xét xử theo quy trình tố tụng nhanh) nhưng thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày họ hoàn thành án phạt.

+ Không vi phạm bất cứ tội danh nào có thể bị truy tố theo quy trình tố tụng thông thường hoặc không vi phạm quá 1 tội danh hình sự và bị truy tố theo quy trình tố tụng nhanh trong 5 năm trước đó tại Canada.

+ Không vi phạm bất cứ tội danh nào bên ngoài Canada trong phạm vi 5 năm trước đó.

– Vi phạm một tội danh bên ngoài Canada (nếu diễn ra trong Canada sẽ bị truy tố theo quy trình tố tụng thông thường với mức án phạt dưới 10 năm tù) nhưng thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày hoàn thành án phạt.

+ Không bị tuyên án cho bất kỳ tội danh nào có thể bị truy tố theo quy trình tố tụng thông thường hoặc không bị kết án với nhiều hơn một tội danh có thể bị truy tố theo quy trình tố tụng nhanh tại Canada trong 10 năm trước đó.

+ Không bị kết án bên ngoài Canada trong vòng 10 năm hoặc không vi phạm nhiều hơn một cáo trạng xử lý theo quy trình tố tụng nhanh trong phạm vi 10 năm trước đó.

12. Làm sao để đủ điều kiện xét theo diện không còn khả năng phạm tội mới?

Để được xếp vào diện không còn khả năng phạm tội mới, ứng viên phải:

– Nộp đơn sau 5 năm kể từ thời điểm hoàn thành án phạt.

– Chứng minh bản thân đã cải tạo tốt và không còn là mối nguy hiểm cho xã hội, cụ thể là:

+ Có một lối sống ổn định.

+ Có các mối liên hệ với cộng đồng.

+ Có kỹ năng xã hội và kỹ năng nghề nghiệp.

+ Vi phạm trước đây của họ là do tự bản thân gây ra, không liên kết với các tổ chức nào.

 

IMM Immigration (tổng hợp)