29/03/2017

EB-5: Tăng cường kiểm toán Trung tâm Quản lý vùng

Đứng trước thời hạn 28/4, chương trình đầu tư định cư Mỹ (EB-5) đang được kiểm soát chặt chẽ, điển hình là việc USCIS (Sở Di trú Mỹ) tiến hành kiểm toán các Trung tâm vùng Quản lý vùng được chỉ định. Việc kiểm toán này sẽ giúp minh bạch hóa các hoạt động của Trung tâm Quản lý vùng và tất nhiên, người được lợi không ai khác chính là nhà đầu tư.

Mỗi Trung tâm Quản lý vùng sẽ có một bộ hồ sơ đăng ký và giấy chứng nhận hằng năm. Tiến hành kiểm toán là biện pháp bổ sung nhằm nâng cao tính minh bạch và xác minh thông tin trong hồ sơ đăng ký và chứng nhận hằng năm này.

Các Trung tâm Quản lý vùng được chỉ định kiểm toán sẽ nộp hồ sơ và giấy chứng nhận cho một công ty kiểm toán. Bên cạnh việc xác minh thông tin dựa trên dữ liệu được cung cấp, công ty kiểm toán cũng sẽ kiểm chứng việc tuân thủ pháp luật của trung tâm quản lý vùng. Quy trình này bao gồm một số công đoạn như nghiên cứu thông tin trong các hệ thống chính phủ, xem xét hồ sơ thương mại và dữ liệu công khai, xem xét bằng chứng kèm theo hồ sơ đăng ký và chứng nhận hằng năm. Việc kiểm toán cũng bao gồm quá trình thu thập thông tin (trên cơ sở đồng thuận giữa hai bên) thông qua yêu cầu kiểm toán dữ liệu và kiểm tra trực tiếp.

Những công việc chủ yếu của đội kiểm toán

– Xem xét hồ sơ, giấy chứng nhận và hồ sơ liên quan.

– Xém xét hồ sơ và dữ liệu công khai của Trung tâm Quản lý vùng.

– Thẩm tra thông tin, bao gồm các tài liệu hỗ trợ nộp cùng với hồ sơ và giấy chứng nhận hằng năm.

– Tiến hành kiểm tra hiện trường.

– Xem xét và phân tích dữ liệu.

– Phỏng vấn cá nhận để xác nhận thông tin được cung cấp có khớp với hồ sơ và giấy chứng nhận hằng năm hằng năm hay không.

Trung tâm Quản lý vùng cần chuẩn bị gì trước khi tiến hành kiểm tra trực tiếp:

Trước khi đội kiểm toán tiến hành kiểm tra trực tiếp tại văn phòng, các Trung tâm Quản lý vùng phải chuẩn bị trước bản gốc và bản cập nhật của hồ sơ đã nộp cùng tất cả giấy tờ được yêu cầu bổ sung. Đội kiểm toán có thể sẽ yêu cầu thêm một số thông tin bổ sung khác để xác minh với hồ sơ đã nộp trước đó.

Trong suốt quá trình kiểm tra hiện trường, Trung tâm Quản lý vùng phải cung cấp ngay lập tức tất cả thông tin và dữ liệu mà đội kiểm toán yêu cầu nhằm xác minh thông tin trong hồ sơ.

Sau khi đợt kiểm tra hiện trường kết thúc, các Trung tâm Quản lý vùng sẽ phải nộp tất cả thông tin được yêu cầu để thẩm tra.

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm toán

Sau khi quá trình kiểm toán kết thúc, đội kiểm toán sẽ ghi lại kết quả trong một bản báo cáo. Bản báo cáo này sẽ trở thành một phần trong hồ sơ của Trung tâm Quản lý Vùng. Thông tin từ bản báo cáo kiểm toán sẽ được sử dụng để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của Trung tâm Quản lý vùng. Nếu bản báo cáo cho thấy có dấu hiệu vi phạm, USCIS sẽ quyết định việc có nên điều tra thêm hay không.

Nếu Trung tâm Quản lý vùng từ chối chỉ định kiểm toán thì điều gì sẽ xảy ra?

Cần lưu ý rằng chỉ các Trung tâm Quản lý vùng vẫn tuân thủ mục tiêu thúc đẩy kinh tế thì mới được chỉ định kiểm toán. Nếu Trung tâm Quản lý vùng từ chối việc kiểm toán, USCIS sẽ theo dõi trung tâm đó theo một chương trình đặc biệt không liên quan đến kiểm toán. Vì bất kỳ lý do gì, nếu Trung tâm Quản lý vùng không sẵn sàng cho việc kiểm tra trực tiếp, đội kiểm toán sẽ hoãn quy trình này lại. Nhóm kiểm toán sẽ hoàn thành bản báo cáo kiểm toán dựa trên những dữ liệu hiện có và thông báo việc kiểm tra hiện trường đã bị hủy bỏ.

www.uscis.gov | Quỳnh Như (dịch)

 

 

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại