Cập nhật về thời gian thụ lý hồ sơ EB-5 & Hạn mức visa EB-5 cho Việt Nam

Trong thời gian qua, có nhiều tin tức dễ gây nhầm lẫn về thời gian thụ lý hồ sơ EB-5 và hạn mức visa dành cho Việt Nam, IMM xin được cập nhật và tóm tắt ngắn gọn thông tin chính thức từ Sở Di trú Mỹ đến quý khách hàng.

icon-03-1.jpg

Thời gian thụ lý của chương trình EB-5 theo thông báo của Sở Di trú Mỹ (USCIS)

USCIS ra thông báo mới nhất, quy định mức thời gian trung bình để Sở Di trú thụ lý hồ sơ tăng lên mức 25 – 32 tháng. Hiện tại, USCIS đang ưu tiên thụ lý những bộ hồ sơ nộp trước ngày 19/8/2015.

newsthaptung3.jpg

icon-03-1.jpg

Hạn mức (quota) visa EB-5 của Việt Nam

  • Mỗi quốc gia được cấp 7% trên tổng mức 10.000 visa/năm, do vậy Việt Nam được cấp 700 visa/năm.
  • Trong đó, mỗi gia đình trung bình cần 4 visa, 700 visa tương đương với số lượng visa được cấp tối đa cho 175 gia đình.
  • Hiện tại số lượng visa đang đợi phỏng vấn là 672 visa (tính đến ngày 12/10/2017).
  • Tổng số lượng visa đã nộp đến cuối 2016 và chưa có kết quả là khoảng 1600 visa, tương đương 400 bộ hồ sơ.

Vậy, tổng số visa ước tính trong danh sách đợi là: 2.272 visa (chỉ tính đến cuối 2016).
Nếu theo cách tính này, những khách hàng nộp hồ sơ tại thời điểm năm 2018, sau khi có kết quả của hồ sơ I-526, phải đợi thêm một thời gian nữa mới đến lượt được cấp visa vì hạn mức visa hàng năm sẽ không còn.

icon-03-1.jpg

Kết luận

  • Khách hàng sẽ phải chờ đợi trong một khoảng thời gian tương đối dài để gia đình có được thẻ xanh sang định cư Mỹ.
  • Khách hàng càng trì hoãn, thời gian này sẽ càng kéo dài hơn.
  • Để tránh việc phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của con cái, các nhà đầu tư nên tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ càng sớm nhằm chiếm ưu thế về thời gian.
icon-03-1.jpg

Lưu ý

Những trường hợp bộ hồ sơ có con gần hết 20 tuổi, người con có rủi ro cao không được đi chung bộ hồ sơ vì:

  • Độ tuổi người con đi theo được tính từ khi nộp hồ sơ đến Sở di trú
  • Tuy nhiên, khi đến lúc phỏng vấn thì cách tính sẽ như sau:

Ví dụ:
Thời điểm nộp hồ sơ, con bạn hết 19 tuổi, đầu tuổi 20
Ngày nộp hồ sơ: 1/1/2018
Có kết quả I-526: 1/1/2020

Nếu ở thời điểm năm 2020 (thời điểm có kết quả chấp thuận), hạn mức visa còn để cấp ngay cho bạn thì con bạn vẫn được đi chung hồ sơ.

Tuy nhiên, vào ngày hồ sơ I-526 được chấp thuận (1/1/2020), hạn mức visa của năm đã hết (700 visa/năm) thì bạn phải đợi thêm một thời gian nữa để có quota visa của năm mới. Có nghĩa là, dù hồ sơ được chấp thuận nhưng không bạn được cấp visa mà phải đợi thêm. Ví dụ, phải đợi thêm 25 tháng nữa mới đến lượt hồ sơ của bạn được cấp visa, thì cách tính tuổi con của bạn như sau:
Cuối năm 19 tuổi + 25 tháng (thời gian chờ để có quota/hạn mức visa mới) = cuối năm 21 tuổi (con bạn chuẩn bị sang 22 tuổi)
→ Do vậy, con bạn sẽ không được đi chung hồ sơ với bạn

Tóm lại, nếu quý nhà đầu tư không nộp hồ sơ sớm tại thời điểm này, sẽ có 2 trường hợp như sau:
Sau ngày 30/09 sắp tới, chương trình EB-5 không còn hiệu lực, hoặc sẽ tăng số tiền đầu tư lên trên 1 triệu USD thay vì 500.000 USD như hiện tại và/hoặc Nếu con cái quý nhà đầu tư đã và đang ở tuổi 18-19 thì có khả năng không thể đi chung bộ hồ sơ khi có kết quả cuối cùng.

Trần Văn Tỉnh
Tổng giám đốc IMM Group