Cập nhật số hồ sơ chính phủ Quebec nhận được

Luật và thủ tục nhâp cư Quebec đã có một số thay đổi kể từ ngày 01 tháng 08 vừa qua. Theo đó, chính phủ đã có những quy định mới về hạn mức hồ sơ cũng như khả năng ngôn ngữ của người nhập cư Quebec.

Dưới đây là bảng cập nhật số lượng hồ sơ chính phủ Quebec nhận được cho tới ngày 15/10/2013:

Diện định cưHạn mức hồ sơSố lượng hồ sơ nhận được tính tới ngày 15/10/2013*
Doanh nhân và đầu tư
  • Nhà đầu tư (Investor)
1,7501,750 (Đã hết hạn nộp hồ sơ)**
  • Doanh nhân (Entrepreneurs) và tự kinh doanh (Self-employed workers)
500140
Trình độ cao (Skilled worker)20,0002,598

* Dựa theo thời gian cần thiết để mở hồ sơ, số hồ sơ được nhận và chấp thuận trong bảng phía trên chỉ mang tính chất tương đối. Dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên.

**Đương đơn có thể nộp hồ sơ tại bất cứ thời điểm nào cho đến 31/03/2014 nếu đạt trình độ tiếng Pháp trên trung cấp, chứng minh bằng kết quả của các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế được chính phủ Quebec công nhận.

IMM Immigration (tổng hợp)