Báo cáo của Bộ Di trú cho thấy lượng người nhập cư đang tăng lên

Thứ Tư, ngày 18/02/2009

Báo cáo thường niên của Bộ Di trú trong năm 2007-2008 chỉ ra rằng lượng người nhập cư vào Úc theo diện thường trú và tạm trú tiếp tục tăng trong suốt giai đoạn 2007-2008.

Những con số này cho biết giai đoạn 2007-2008, Bộ Di trú đã cấp 108.542 visa cho chương trình nhập cư theo diện “skill stream” (97.940 visa trong giai đoạn 2006-2007 ). Hiện tại visa tạm chiếm 24% trong diện “skill stream”, trên cơ sở đó Chính phủ Úc đang hợp tác với chính quyền địa phương để khuyến khích nhà tuyển dụng Úc và người nộp hồ sơ nước ngoài sử dụng những chương trình này để đáp ứng nhu cầu khan hiếm lao động ở những khu vực chủ chốt.
Về chương trình nhập cư “General Skilled Migration” (GSM), quốc gia có tỉ lệ nhập cư vào Úc cao nhất là Ấn Độ, chiếm 22%, theo sau là Anh chiếm 18%, và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa chiếm 13%. Các quốc gia khác có tỉ lệ nhập cư tương đối lớn là Malaysia, Hàn Quốc, Nam Phi, Sri Lanka, Philippines, Bangladesh, và Indonesia. Chương trình nhập cư theo diện có nhà tuyển dụng bảo lãnh ( Employer- Sponsored) gồm các chương trình “Employer Nomination Scheme (ENS)”, “Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS)”, và “Labour Agreement (LA)”. Trong năm 2007- 2008, Bộ Di trú đã cấp 23.760 visa, tăng 42,3% so với giai đoạn 2006- 2007. Báo cáo này cho biết, ngành nghề đang được chương trình “ Employer sponsored” săn đón là Y tá, từ nguồn chính Ấn Độ, Nam Phi, và Anh.
IMM Immigration (tổng hợp)