Những câu hỏi thường gặp về đầu tư định cư Ireland

Thời gian xử lý hồ sơ đầu tư định cư Ireland mất bao lâu?

– Ủy ban Đánh giá sẽ họp 3 tháng/lần (tháng 2, 6, 9, 12). Do đó, hồ sơ của bạn mất trung bình khoảng 3 tháng để có kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đủ thông tin yêu cầu, thời gian xử lý hồ sơ sẽ tăng lên để bổ sung thêm giấy tờ.

 

Thời gian tối thiểu phải ở Ireland mỗi năm để duy trì tình trạng thường trú?

– Chương trình không yêu cầu điều kiện về thời gian cư trú, tuy nhiên đương đơn phải viếng thăm Ireland tối thiểu 1 ngày/năm.

 

Có thể mặc nhiên trở thành công dân Ireland sau 5 năm tham gia chương trình?

– Sau thời gian sinh sống 5 năm tại Ireland theo chương trình này, nhà đầu tư và thành viên gia đình có quyền nộp đơn lên Sở Nhập tịch để trở thành công dân Ireland.

Lưu ý rằng, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ không được nộp đơn xin nhập tịch nếu không đáp ứng đủ điều kiện về thời gian sinh sống tại Ireland.

 

Nhà ở tại Ireland có phải đóng thuế hàng năm không?

– Có. Đối với bất động sản có giá trị từ 1 triệu euro trở xuống sẽ áp dụng mức thuế 0,18%/năm. Với các bất động sản từ trên 1 triệu euro trở lên: mức thuế cho 1 triệu euro đầu là 0,18%/năm, phần còn lại sẽ bị đánh thuế 0,25%/năm.

 

Những nguồn tài sản nào là hợp lệ để tham gia chương trình?

– Tất cả các tài sản có nguồn gốc hợp pháp từ kinh doanh, thương mại, thừa kế, cho tặng, ly hôn đều được chấp thuận tham gia chương trình này. Tất cả đơn đương phải chứng minh tổng giá trị tài sản tối thiểu của mình là 2 triệu euro.

 

Nếu tôi kết hôn và có con sau khi nhận Thẻ thường trú thì vợ và con tôi có được tham gia vào chương trình không?

– Được.

 

Tiền của tôi sẽ được hoàn trả như thế nào nếu hồ sơ của tôi bị từ chối?

– Đương đơn sẽ không phải thực hiện đầu tư khi chưa nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Đánh giá của Bộ Tư pháp Ireland. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh sau khi đầu tư, sẽ chỉ có phí nộp hồ sơ  1,500 euro (chính phủ đã điều chỉnh lại phí nộp hồ sơ) là không được hoàn trả.

 

Tôi có thể sinh sống, làm việc và học tập tại các quốc gia khác thuộc châu Âu không?

– Với tư cách thường trú nhân (visa stamp 4) bạn chỉ có quyền sinh sống, làm việc, học tập tại Ireland. Với tư cách công dân Ireland, bạn được quyền đi lại, sinh sống, làm việc, học tập tại bất kỳ quốc gia nào thuộc châu Âu.

 

Tôi có thể dùng tiền được bố mẹ hoặc người thân trong gia đình cho tặng để đầu tư không?

– Có thể, với điều kiện nguồn tiền này là hợp pháp và có thể chứng minh được trong tổng tài sản tối thiểu 2 triệu euro.

 

Tôi có thể sử dụng tiền đầu tư trong tài khoản đồng sở hữu không?

– Được. Với điều kiện anh/chị có quyền chuyển tiền đầu tư từ tài khoản này.

 

Tôi có thể sử dụng lãi chưa phân phối để đầu tư không?

– Được. Với điều kiện anh/chị có quyền chuyển tiền đầu tư từ tài khoản này.

 

Tôi sẽ nộp hồ sơ ở đâu?

– Anh/chị có thể gửi hồ sơ đến:

Chương trình đầu tư định cư

Phòng doanh nhân và nhà đầu tư

Sở Di trú và Nhập tịch Ireland

13-14 Burgh Quay

Dublin 2

 

Tôi có phải thanh lý các tài sản của tôi tại Việt Nam trước khi sang Ireland sinh sống không?

– Không cần.

 

Hạn ngạch nhà đầu tư tham gia chương trình này hàng năm?

– Không giới hạn số lượng hồ sơ được chấp thuận.

 

Con cái tôi đang độ tuổi đi học thì có phải xin visa du học riêng không?

– Tất cả các thành viên gia đình được phép sinh sống ở Ireland để học tập và làm việc nên con của anh/chị không cần phải xin visa du học riêng.

 

Loại hình doanh nghiệp nào ở Ireland phù hợp với chương trình này?

– Bất kỳ doanh nghiệp nào có trụ sở và hầu hết các hoạt động tại Ireland, có ít nhất 60% lao động tại Ireland và ít nhất 60% chi phí của công ty được sử dụng tại Ireland đều phù hợp để đầu tư theo chương trình này.

 

Tôi phải thực hiện đầu tư khi nào?

– Chỉ khi nào anh/chị nhận được chấp thuận từ Ủy ban Đánh giá thì mới phải thực hiện đầu tư.

 

Con tôi vẫn tiếp tục được học ở Ireland khi tôi không ở Ireland?

– Có thể, với điều kiện thời hạn thường trú của anh/chị còn hiệu lực.