Những cập nhật mới trong hệ thống VISA Úc

Trong năm 2017, chính phủ Úc đã tiến hành một cuộc tham vấn mở về việc cải cách hệ thống thị thực. Dự thảo đề xuất những người nhập cư vào Úc bắt buộc phải trải qua quá trình tạm trú trong một thời gian nhất định trước khi được cấp quyền thường trú. Đồng thời, hệ thống Visa nhập cư đang có 99 loại, đang được lên kế hoạch để tinh giảm xuống chỉ còn 10 loại Visa.

Chính phủ nhận định rằng ‘’Hệ thống thị thực ở thời điểm hiện tại sẽ không còn phù hợp khi áp dụng cho tương lai. Với 99 loại Visa các diện, hệ thống hiện đang quá phức tạp và cồng kềnh. Điều này khiến những du khách nước ngoài và người xin nhập cư gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận và phân biệt, đây cũng là thách thức cho Chính phủ và các nhà quản lý. Nó cũng làm giảm bớt sức hút của nước Úc đối với khách du lịch. Nước Úc nhất thiết cần một hệ thống tinh giản, thông minh hơn để dễ dàng sử dụng, ứng biến nhanh hơn với đà tăng của khách du lịch và người nước ngoài xin nhập cư, đồng thời cũng đủ tính linh hoạt để khiến nước Úc càng trở thành địa điểm hấp dẫn du lịch hơn, cũng như xứng đáng trở thành đất nước đáng sống dành cho những người định cư lâu dài.’’

Với 99 loại Visa các diện, hệ thống VISA Úc hiện đang quá phức tạp và cồng kềnh

Ngoài ra, còn có một câu hỏi khác được đặt ra là ‘’Liệu rằng một người nhập cư có nên dành một khoảng thời gian tạm trú trước khi đủ điều kiện trở thành thường trú nhân vĩnh viên hay không? Và những yếu tố, khía cạnh nào cần được xem xét?’’

Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới đã nhận tổng cộng 255 đề xuất cải cách với sự góp mặt của 184 đại diện đến từ các ban ngành, học viện, tổ chức cộng đồng và Chính phủ tham gia hội nghị bàn tròn; đối với buổi hổi thảo cải cách nhập cư thì có 60 đại diện các ngành tới tham dự.

Tháng 12/2017, Bộ công bố có khoảng 55% tổng số ý kiến là phản đối đề xuất hệ thống Visa chỉ nên có thị thực tạm trú. Trong số những ý kiến đồng thuận, thì đa số cho rằng Visa tạm trú 2 năm là hợp lý nhất.

88% các kiến nghị đều chỉ ra rằng việc tối ưu và đơn giản hóa hệ thống thị thực nhất thiết phải đi kèm với tính minh bạch trong quá trình quyết định, thời gian thụ lý hồ sơ cần phải được giảm lược và cơ chế hệ thống cần được thiết kế lại sao cho dễ nắm bắt và dễ vận hành.

Chính phủ chưa đưa ra lộ trình và thời gian thực hiện một cách cụ thể ‘’Đây là một kế hoạch dài hạn để cải tiến bộ máy. Hiện tại sẽ không có bất kỳ tác động trực tiếp nào ảnh hưởng đến những người nhập cư và những người đang nộp hồ sơ. Bước đầu tiên sẽ là tham vấn ở quy mô lớn và tái thiết lại nền tảng thị thực mới.’’

Theo dự kiến, tron năm 2018 sẽ có thêm những cập nhật mới về kế hoạch thay đổi này.

sbs.com.au | Ngọc Hạnh (dịch)

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại