Trường hợp 6: Con cái phụ thuộc quá lớn tuổi

– Chương trình nhập cư Úc

– Mô tả chi tiết:

Mặc dù Bộ Di trú Úc không quy định tuổi của con cái phụ thuộc đi kèm hồ sơ, chỉ yêu cầu những đối tượng này đảm bảo 3 tiêu chí: còn độc thân, còn đi học và còn phụ thuộc tài chính. Tuy nhiên, nếu con cái của nhà đầu tư quá lớn tuổi, tức là vượt qua độ tuổi đi học phổ biến là 18 – 23 thì sẽ hơi khó trong việc thuyết phục cơ quan di trú. Mặc dù con cái nhà đầu tư có thể chọn tiếp tục theo học các chương trình sau đại học như Thạc sĩ, Tiến sĩ,… nhưng không phải trường lớp hay ngành học nào cũng được cán bộ di trú chấp thuận.

Bằng kinh nghiệm xử lý hồ sơ cùng sự tham vấn của luật sư, IMM Immigration đã định hướng chuyên ngành, trường lớp phù hợp để con cái nhà đầu tư có đủ điều kiện làm người đi cùng trong hồ sơ. Đặc biệt, quá trình chuyển tiếp sang một trường học mới phải diễn ra nhanh, tốt nhất là trong vòng 6 tháng. Nếu việc học gián đoạn trên 6 tháng, con cái nhà đầu tư sẽ không còn đủ điều kiện để được công nhận là người phụ thuộc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hướng giải quyết trường hợp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài:

08 3920 9934 (TP.HCM), 04 3247 4715 (Hà Nội), 031 376 9999 (Hải Phòng).

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại