Visa doanh nhân tài năng 132A

VISA 132A LÀ GÌ?

Visa định cư Úc vĩnh viễn diện Doanh nhân tài năng (Business Talent – Significant Business History Stream) 132A dành cho những chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm điều hành, quản lý vượt trội và năng lực tài chính cao, sang Úc vận hành doanh nghiệp mở mới hoặc đang hoạt động mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho nước Úc.

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Đương đơn và cả gia đình lên thẳng thường trú nhân vĩnh viễn mà không cần qua thời gian tạm trú

Sở hữu và tự kiểm soát doanh nghiệp có khả năng sinh lời

ĐIỀU KIỆN

132A

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Dưới 55 tuổi tại thời điểm nhận bảo lãnh bang
Đạt yêu cầu về điều kiện sức khỏe và lý lịch tư pháp
Có lịch sử kinh doanh thành công
Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu $1.500.000 AUD và sử dụng khoản tiền này để đầu tư kinh doanh và sinh sống tại Úc
Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp thỏa quy định chương trình
Vốn sở hữu trong doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000AUD
Ít nhất 2 trong 4 năm gần nhất, doanh thu công ty đạt tối thiểu mỗi năm $3.000.000 AUD (của 1 hoặc 2 công ty gộp lại)

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại