Visa doanh nhân tài năng 132A

VISA 132A LÀ GÌ?

Visa Thường trú Vĩnh viễn diện Doanh nhân tài năng (Business Talent – Significant Business History Stream) dành cho những Doanh nhân có kinh nghiệm điều hành, quản lý thành công, sang Úc vận hành doanh nghiệp mở mới hoặc đang hoạt động mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho nước Úc.

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Đương đơn và cả gia đình lên thẳng thường trú nhân vĩnh viễn mà không cần qua thời gian tạm trú

Trở thành thường trú nhân vĩnh viễn trong thời gian ngắn từ 15-18 tháng

Sở hữu và tự kiểm soát doanh nghiệp có khả năng sinh lời

ĐIỀU KIỆN

132A

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Dưới 55 tuổi tại thời điểm nhận bảo lãnh bang
Đạt yêu cầu về điều kiện sức khỏe và lý lịch tư pháp
Có lịch sử kinh doanh thành công
Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu $1.500.000 AUD và sử dụng khoản tiền này để đầu tư kinh doanh và sinh sống tại Úc
Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp thỏa quy định chương trình
Vốn sở hữu trong doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000AUD
Ít nhất 2 trong 4 năm trước ngày nộp đơn, doanh thu của 1 hoặc 2 công ty cộng lại đạt tối thiểu $3.000.000 AUD

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại