VISA ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN DOANH NHÂN ĐỔI MỚI 188A

VISA 188A LÀ GÌ?

Visa định cư Úc (có điều kiện) diện Doanh nhân đổi mới (Business Innovation Stream) 188A dành cho những Nhà đầu tư có kinh nghiệm kinh doanh, sang Úc để đầu tư và vận hành doanh nghiệp mở mới hoặc mua lại.

Nhà đầu tư sẽ được cấp visa định cư Úc vĩnh viễn 888A khi đạt yêu cầu theo quy định.

 

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Tự sở hữu doanh nghiệp

Có thể thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp có sẵn

Có khả năng sinh lời từ việc kinh doanh

Mức đầu tư chỉ từ $200.000 AUD

ĐIỀU KIỆN

188A

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Dưới 55 tuổi
Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe
Là chủ doanh nghiệp vận hành được ít nhất 3 năm
Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu $800.000 AUD
2 trong 4 năm gần nhất doanh thu công ty mỗi năm đạt tối thiểu $500.000 AUD (của 1 hoặc 2 công ty gộp lại)

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại