Visa Doanh nhân 188A/888A

VISA 188A/888A LÀ GÌ?

Visa định cư diện Doanh nhân đổi mới (Business Innovation Stream) dành cho những Nhà đầu tư có kinh nghiệm kinh doanh, sang Úc để đầu tư và vận hành doanh nghiệp mở mới hoặc mua lại.

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Sở hữu và tự kiểm soát doanh nghiệp có khả năng sinh lời

Mức đầu tư từ $200.000 AUD

ĐIỀU KIỆN

188A

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:

Dưới 55 tuổi tại thời điểm nhận bảo lãnh bang
Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe
Lịch sử kinh doanh thành công
Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu $800.000 AUD
Tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp thỏa quy định chương trình
2 trong 4 năm gần nhất doanh thu công ty (1 hoặc 2 công ty) mỗi năm đạt tối thiểu $500.000 AUD.

888A

Trong quá trình kinh doanh và sinh sống tại Úc với Visa 188A, đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Tổng giá trị đầu tư vào doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu $200.000 AUD
Trong vòng 2 năm trước ngày nộp đơn, phải sở hữu hoặc góp vốn kinh doanh theo điều kiện và trực tiếp quản lý doanh nghiệp tại Úc
Doanh thu doanh nghiệp đạt tối thiểu $300.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn
12 tháng trước ngày nộp đơn, phải thỏa điều kiện về tài sản cá nhân và doanh nghiệp hoặc/và tạo ra được 2 việc làm
Sống tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại