VISA ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN DIỆN DOANH NHÂN ĐỔI MỚI 888A

VISA 888A LÀ GÌ?

Visa định cư vĩnh viễn Úc diện Doanh nhân đổi mới 888A dành cho Nhà đầu tư đã có Visa 188A, để tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư/ kinh doanh tại nước Úc.

Vợ/chồng và con cái sẽ cùng được cấp Visa với đương đơn.

ĐIỀU KIỆN

888A

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Tổng giá trị đầu tư vào doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu $200.000 AUD
Trong vòng 2 năm trước ngày nộp đơn, phải sở hữu hoặc góp vốn kinh doanh đạt tỷ lệ yêu cầu và trực tiếp quản lý doanh nghiệp tại Úc
Doanh thu doanh nghiệp đạt tối thiểu $300.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn
12 tháng trước ngày nộp đơn, phải thỏa điều kiện về tài sản cá nhân và doanh nghiệp hoặc/và tạo ra được 2 việc làm
Sống tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn
Tuân thủ luật pháp, không tham gia vào các hoạt động phạm pháp

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại