VISA ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU 888B

VISA 888B LÀ GÌ?

Visa định cư vĩnh viễn Úc diện Đầu tư trái phiếu 888B, dành cho Nhà đầu tư đã có Visa 188B, để tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư/ kinh doanh tại nước Úc.

Vợ/chồng và con cái sẽ cùng được cấp Visa với đương đơn.

ĐIỀU KIỆN

888B

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Duy trì khoản đầu tư $1.500.000 AUD liên tục trong 4 năm
Đương đơn hoặc vợ/chồng sống tại Úc tối thiểu 2 trong 4 năm trước ngày nộp đơn
Tuân thủ luật pháp, không tham gia vào các hoạt động phạm pháp
Có nguyện vọng tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc sau khi Trái phiếu đáo hạn

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại