VISA ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU 188B

VISA 188B LÀ GÌ?

Visa định cư Úc (có điều kiện) diện Đầu tư Trái phiếu (Investor Stream) 188B dành cho Nhà đầu tư có kinh nghiệm kinh doanh đầu tư và sở hữu năng lực tài chính cao. Nhà đầu tư cần thực hiện khoản đầu tư $1.500.000 AUD vào trái phiếu Chính phủ Bang trong vòng 4 năm và tích cực kinh doanh/đầu tư tại Úc sau khi được cấp Visa.

Nhà đầu tư sẽ được cấp visa định cư Úc vĩnh viễn 888B khi đạt yêu cầu theo quy định.

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Không cần phải vận hành doanh nghiệp

Khoản đầu tư được đảm bảo bởi Chính phủ Bang và được hoàn lại sau 4 năm

Nhận lãi suất
mỗi 6 tháng

ĐIỀU KIỆN

188B

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Dưới 55 tuổi
Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao
1 trong 5 năm trước ngày nộp đơn, đương đơn phải quản lý doanh nghiệp mà mình đang nắm giữ cổ phần (tối thiểu 10% hoặc tương đương $1,5 triệu AUD)
Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu $2.250.000 AUD
Đầu tư $1.500.000 AUD vào trái phiếu Chính phủ Bang cấp bảo lãnh

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại