Visa Diện Đầu Tư Trái Phiếu 188B/888B

VISA 188B/888B LÀ GÌ?

Visa định cư Úc diện Đầu tư Trái phiếu (Investor Stream) dành cho Nhà đầu tư có kinh nghiệm kinh doanh đầu tư và sở hữu năng lực tài chính cao. Nhà đầu tư cần thực hiện khoản đầu tư $1.500.000 AUD vào trái phiếu Chính phủ Tỉnh bang trong vòng 4 năm và duy trì hoạt động đầu tư/ kinh doanh tại nước Úc sau khi được cấp Visa.

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Khoản đầu tư được đảm bảo bởi Chính phủ của Bang và được hoàn lại sau 4 năm

Không có yêu cầu về quy mô doanh nghiệp mà Nhà đầu tư tham gia quản lý

ĐIỀU KIỆN

188B

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:

Dưới 55 tuổi tại thời điểm nhận bảo lãnh Bang
Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao
1 trong 5 năm trước ngày nộp đơn, quản lý doanh nghiệp mà đương đơn đang nắm giữ cổ phần (tối thiểu 10%) hoặc trực tiếp quản lý việc kinh doanh mà vốn đầu tư trong đó đạt tối thiểu 1,5 triệu đô Úc
Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu $2.250.000 AUD duy trì liên tục trong ít nhất 2 năm tài chính trước khi nộp hồ sơ
Đầu tư $1.500.000 AUD vào trái phiếu Tỉnh bang bảo lãnh

888B

Trong quá trình sinh sống tại Úc với Visa 188B, đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Duy trì khoản đầu tư $1.500.000 AUD tại thời điểm nộp đơn và duy trì liên tục trong 4 năm
Đương đơn hoặc vợ/chồng sống tại Úc tối thiểu 2 năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn
Tuân thủ luật pháp và các quy định về hoạt động kinh doanh của Chính phủ Úc
Có nguyện vọng tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc sau khi Trái phiếu đáo hạn

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại