VISA ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 888C

VISA 888C LÀ GÌ?

Visa định cư vĩnh viễn Úc 888C dành cho Nhà đầu tư đã có Visa 188C (visa định cư Úc diện Đầu tư Trọng yếu) để tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư/ kinh doanh tại nước Úc.

Vợ/chồng và con cái sẽ cùng được cấp Visa với đương đơn.

ĐIỀU KIỆN

888C

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Duy trì khoản đầu tư theo Visa 188C đến thời điểm nộp hồ sơ
Đương đơn phải sống tối thiểu 40 ngày/năm hoặc vợ/chồng của đương đơn phải sống tối thiểu 180 ngày/năm, trong 4 năm giữ Visa 188C.
Tuân thủ luật pháp, không tham gia vào các hoạt động phạm pháp
Có nguyện vọng tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại