VISA ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C

VISA 188C LÀ GÌ?

Visa định cư Úc (có điều kiện) diện Đầu tư Trọng yếu (Significant Investor Stream) 188C dành cho Nhà đầu tư có năng lực tài chính cao, sẵn sàng thực hiện khoản đầu tư $5.000.000 AUD vào các Quỹ Đầu tư tại Úc trong vòng 4 năm.

Nhà đầu tư sẽ được cấp visa định cư Úc vĩnh viễn 888C khi đạt yêu cầu theo quy định.

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Không giới hạn độ tuổi

Không yêu cầu thang điểm di trú

Thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng:
từ 7 – 12 tháng

Không cần vận hành doanh nghiệp

Có cơ hội nhận lợi nhuận từ Quỹ Đầu tư chuyên nghiệp mà không cần tham gia quản lý trực tiếp

ĐIỀU KIỆN

188C

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Thực hiện đầu tư $5.000.000 AUD trong vòng 4 năm vào các hạng mục theo yêu cầu
Chứng minh tổng giá trị tài sản hợp pháp đạt $5.000.000 AUD
Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại