Visa đầu tư trọng yếu 188C/888C

VISA 188C/888C LÀ GÌ?

Visa định cư diện Đầu tư Trọng yếu (Significant Investor Stream) dành cho Nhà đầu tư có năng lực tài chính cao, không bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện xét duyệt ban đầu, và không thể dành nhiều thời gian sinh sống tại Úc. Nhà đầu tư sẵn sàng thực hiện khoản đầu tư $5.000.000 AUD vào các Quỹ Đầu tư tại Úc trong vòng 4 năm, được hưởng lợi nhuận từ danh mục đầu tư đa dạng mà không cần tham gia quản lý trực tiếp.

Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.

ƯU ĐIỂM

Không giới hạn độ tuổi

Không yêu cầu thang điểm di trú

Thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng: từ 3-6 tháng

Yêu cầu về thời gian sống tối thiểu tại Úc ngắn: 40 ngày/năm đối với đương đơn

Có cơ hội chia lợi nhuận từ các Quỹ Đầu tư

ĐIỀU KIỆN

188C

Đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Thực hiện đầu tư $5.000.000 AUD trong vòng 4 năm vào một danh mục đầu tư được thiết kế theo tỷ lệ yêu cầu bao gồm Quỹ Đầu tư Mạo hiểm vào các công ty tư nhân hoặc các start-ups, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc và Danh mục cân bằng cho các Quỹ Đầu tư vào lĩnh vực, loại hình tài sản khác như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, v.v…
Chứng minh tổng giá trị tài sản hợp pháp đạt $5.000.000 AUD
Đáp ứng điều kiện về sức khỏe và lý lịch an ninh

888C

Trong quá trình sinh sống tại Úc với Visa 188C, đương đơn phải thỏa các yêu cầu:
Duy trì khoản đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ
Đương đơn phải sống tối thiểu 40 ngày/năm hoặc vợ/chồng của đương đơn phải sống tối thiểu 180 ngày/năm
Tuân thủ luật pháp và các quy định về hoạt động kinh doanh của Chính phủ
Có nguyện vọng tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại