Những đổi mới trong chương trình định cư Canada

11/10/2018

Chính phủ Canada thắt chặt yêu cầu đầu vào, cấp visa tạm hai năm trước khi cho phép định cư...

Khái niệm thường trú nhân Canada

23/08/2017

Thường trú nhân là công dân từ những quốc gia khác nhập cư đến Canada. Nếu đáp ứng đủ...

Điều kiện nhập quốc tịch Canada

23/08/2017

Để có được quốc tịch Canada, ứng viên cần thỏa mãn 8 tiêu chí cơ bản được liệt kê sau...

Hộ chiếu và các loại giấy thông hành tại Canada

23/08/2017

Mỗi năm, Canada phát hành khoảng 5 triệu giấy thông hành các loại, trong đó 98% là hộ chiếu...

Thủ tục khám sức khoẻ khi định cư Canada

23/08/2017

Khám sức khỏe là thủ tục bắt buộc với tất cả các diện nhập cư Canada. Đó là lý do khiến...

Quyền và nghĩa vụ của thường trú nhân Canada

23/08/2017

Thường trú nhân Canada sẽ sở hữu rất nhiều quyền lợi và ưu thế mà bất cứ ai trên thế...

Những điều cần biết về Thẻ thường trú nhân Canada

23/08/2017

Thẻ thường trú nhân là một chiếc thẻ có kích thước nhỏ, cho phép bạn chứng minh tình trạng...

Thủ tục tư pháp khi nhập cư Canada

23/08/2017

Các cá nhân trên 18 tuổi nộp đơn xin thị thực thường trú Canada đều phải cung cấp lý lịch...

Tải IMM Group về điện thoại