Các diện đầu tư định cư Úc

Tên gọi chuyên môn: Business Innovation 188

Điều kiện cho người đứng đơn

Để thỏa điều kiện chương trình, người đứng đơn phải dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo Thang điểm Di trú và được một trong các bang ở Úc bảo lãnh. Ngoài ra, tổng giá trị tài sản và vốn sở hữu trong doanh nghiệp phải đạt tối thiểu 800.000 AUD.

Hai trong 4 năm kể từ ngày nộp đơn, doanh thu hàng năm (được tính đến 2 công ty) phải đạt tối thiểu 500.000 AUD. Đồng thời, phần trăm cổ phần trong công ty (bao gồm của cả vợ/chồng) phải đạt tối thiểu 51% (nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD), 30% (nếu doanh thu hàng năm từ 400.000 AUD trở lên) hoặc 10% (nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán).

Điều kiện định cư chính thức

Doanh nhân có visa 188 có thể nộp đơn xin định cư chính thức sau ít nhất 2 năm nếu sở hữu doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện của visa 888.

Quyền lợi

Với thị thực doanh nhân 188, người đứng đơn và gia đình sẽ được tiếp cận với các phúc lợi xã hội tương tự người bản xứ, con cái được học miễn phí từ tiểu học đến hết THPT, được duy trì song song hai quốc tịch và bảo lãnh người thân khác sau khi đã sinh sống một thời gian nhất định tại Úc.

Tên gọi theo chuyên môn: Business Investor 188

Định cư Úc Đầu tư có bảo lãnh 188

Điều kiện cho người đứng đơn

Để thỏa mãn điều kiện chương trình, người đứng đơn phải dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo Thang điểm Di trú, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý và được một trong các bang ở Úc bảo lãnh. Hai năm trước ngày nộp đơn, giá trị tài sản (bao gồm của cả vợ/chồng) phải đạt tối thiểu 2.250.000 AUD.

Một trong 5 năm trước ngày nộp đơn, người đứng đơn phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Trong đó, sở hữu tài sản trong công ty phải đạt tối thiểu 10% trên tổng giá trị tài sản của công ty hoặc trực tiếp quản lý những nguồn đầu tư hợp pháp với giá trị tối thiểu 1.500.000 AUD.

Khi có quyết định cấp visa, người đứng đơn phải đầu tư 1.500.000 AUD vào trái phiếu nhà nước (được tỉnh bang đảm bảo).

Điều kiện để được định cư chính thức

Để được định cư chính thức theo diện này, người nộp đơn cần có ít nhất 2 năm sinh sống ở Úc, đồng thời việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn được duy trì liên tục trong suốt 4 năm.

Quyền lợi

Với chương trình này, người đứng đơn và cả gia đình sẽ được tiếp cận một số phúc lợi xã hội của Chính phủ Úc, trẻ em được học miễn phí từ tiểu học đến hết PTTH, được đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào. Sau 1 năm định cư chính thức, nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhập tịch Úc cho cả gia đình.

Tên gọi chuyên môn: Significant Investor stream (subclass 188)

Đầu tư trọng yếu 188

Điểm nổi bật

Đầu tư trọng yếu (188) là chương trình cấp thị thực tạm trú Úc với thời hạn 4 năm cho ứng viên và các thành viên gia đình.

Điều kiện cho người đứng đơn

Chương trình hướng đến các ứng viên có khả năng đóng góp 5.000.000 AUD vào các quỹ đầu tư theo luật của Úc và duy trì trong vòng 4 năm. Đương đơn không bị giới hạn độ tuổi hoặc trình độ tiếng Anh; không cần thỏa 65 điểm theo Thang điểm di trú. Người đứng đơn được gia hạn thị thực 2 lần, mỗi lần 2 năm. Để thỏa điều kiện chương trình, tổng tài sản tối thiểu của cả hai vợ chồng phải đạt 5.000.000 AUD và sống ít nhất 160 ngày (cộng dồn trong 4 năm) tại Úc theo quy định của thị thực 188.

Tên gọi chuyên môn: Business Talent (Permanent visa – subclass 132)

Định cư Úc Doanh nhân tài năng 132

Điểm nổi bật

Doanh nhân tài năng (132) là chương trình cho phép đương đơn và gia đình đi thẳng đến quyền thường trú vĩnh viễn, bao gồm hai diện: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và Doanh nhân được tài trợ vốn.

Điều kiện của diện Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Để đủ điều kiện của diện Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, người đứng đơn phải dưới 55 tuổi, có tổng tài sản cá nhân và trong doanh nghiệp đạt tối thiểu 1.500.000 AUD. Hai trong bốn năm trước ngày nộp đơn, vốn sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000 AUD, doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3.000.000 AUD. Đồng thời, số cổ phần đương đơn nắm giữ trong doanh nghiệp tương đương 51% (nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD), 30% (nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD) hoặc 10% (nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán).

Điều kiện của diện Doanh nhân được tài trợ vốn

Doanh nghiệp của đương đơn phải được một thành viên của Quỹ tài chính Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited (AVCAL) tài trợ vốn với trị giá tối thiểu 1.000.000 AUD để khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển ý tưởng kinh doanh tiềm năng.

Quyền lợi của người đứng đơn

Con cái của đương đơn sẽ được học miễn phí từ tiểu học đến hết THPT, riêng học phí bậc đại học được tính như công dân Úc. Ngoài ra, đương đơn và gia đình còn được hưởng phúc lợi xã hội, trợ cấp y tế như người bản xứ; được quyền xin quốc tịch nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và tự do ra vào Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp thị thực.

Sau khi doanh nhân có được visa 188 theo diện doanh nhân hoặc theo diện đầu tư thì sẽ được quyền nộp đơn xin định cư vĩnh viễn theo diện visa 888.

Thường trú nhân vĩnh viễn 888

Diện doanh nhân (áp dụng cho visa 188 – Diện doanh nhân (business innovation))

 • Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.
 • Doanh thu hàng năm (tính đến 2 công ty) đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 1 năm trước ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
 • Góp vốn kinh doanh/công ty ở Úc, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty ở Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu là:
  • 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.
  • 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.
  • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.
 • Đạt được 2 trong 3 điều kiện sau:
  • Tổng giá trị góp vốn vào doanh nghiệp (bao gồm của vợ/chồng) đạt tối thiểu 200.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.
  • Tổng giá trị tài sản (bao gồm cả trong công ty) phải đạt tối thiểu 600.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn.
  • Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ (không phải là thành viên gia đình).
 • Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.
 • Phải sống tại Úc tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

Diện đầu tư (áp dụng cho visa 188 – Diện đầu tư (business investor))

 • Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.
 • Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
 • Người nộp đơn và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188, không phạm pháp, phạm tội trong suốt thời gian sinh sống ở Úc.
 • Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm.
 • Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.
 • Không tham gia các hoạt động kinh doanh/đầu tư trái pháp luật và không được chấp nhận tại Úc.
 • Có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh/đầu tư tại Úc.
 • Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

Quyền lợi

 • Được hưởng hầu hết quyền lợi cơ bản của cư dân bản xứ.
 • Đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào.
 • Cơ hội nhập quốc tịch Úc cho cả gia đình sau tối thiểu 1 năm kể từ ngày định cư chính thức.

Các diện này chỉ áp dụng sau khi được định cư sang Úc theo diện visa 188 doanh nhân hoặc visa 188 đầu tư.

Thông tin dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Diện visa 160 không còn hiệu lực sau ngày 01/07/2012. Nó được thay thế bằng visa 188 diện doanh nhân và visa 188 diện đầu tư.

Loại Visa: Định cư chính thức (Permanent Resident).

Hai loại visa sau đây chỉ áp dụng sau khi người nhập cư đã có visa định cư tạm (Visa 163, 165, 160).

Điều kiện đủ để xin Visa 890:

Góp vốn kinh doanh/công ty ở Úc và trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty ở Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu là:

 • 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.
 • 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.
 • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.
 • Doanh thu hàng năm (tính đến 2 công ty) đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 1 năm trước ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
 • Tổng giá trị góp vốn vào doanh nghiệp (bao gồm của vợ/chồng) tối thiểu 100.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Tổng giá trị tài sản (bao gồm cả trong công ty) phải đạt tối thiểu 250.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 công việc làm cho người bản xứ (không phải là thành viên gia đình).
 • Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.
 • Phải sống tại Úc tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

Điều kiện để xin Visa 892:

Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.

Góp vốn kinh doanh/công ty ở Úc và trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty ở Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư, và có cổ phần nắm giữ tối thiểu:

 • 51% nếu doanh thu dưới 400.000 AUD.
 • 30% nếu doanh thu trên 400.000 AUD.
 • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.

Đạt được 2 trong 3 điều kiện sau:

 • 1 năm trước ngày nộp đơn: tạo ra tối thiểu 1 công việc làm cho người bản xứ.
 • 1 năm trước ngày nộp đơn: sở hữu tổng giá trị tail sản tối thiểu 250.000 AUD trong công ty và bao gồm cả của vợ/chồng.
 • 1 năm trước ngày nộp đơn, tổng giá trị đầu tư trong công ty ở Úc tối thiểu 75.000 AUD.
 • Doanh thu hàng năm: 200.000 AUD trong 1 năm trước ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
 • 2 năm trước ngày nộp đơn, phải có 1 năm sinh sống ở Úc.

Quyền lợi:

 • Được hưởng hầu hết các quyền lợi cơ bản của cư dân bản xứ.
 • Đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào.
 • Cơ hội nhập quốc tịch Úc cho cả gia đình sau 2 năm kể từ ngày định cư chính thức.
Tải IMM Group về điện thoại