Tư vấn định cư nước ngoài diện doanh nhân và đầu tư

“IMM IMMIGRATION TÔN TRỌNG CÁC NGUYÊN TẮC
ĐẠO ĐỨC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”


“Migration.vn - Bản tin đầu tư định cư online”

Lịch sử

Được thành lập vào năm 2005, IMM Immigration là doanh nghiệp thành viên đầu tiên của IMM Group, chuyên về lĩnh vực di trú và nhập tịch nước ngoài cho người Việt Nam.

Mục tiêu phát triển

IMM Immigration đặt ra cho mình mục tiêu mở rộng các dịch vụ trọn gói hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình làm hồ sơ để tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Vì là doanh nghiệp thành viên đầu tiên của IMM Group nên giá trị của IMM Immigration được thừa hưởng rất nhiều từ giá trị cốt lõi của tập đoàn.

Dịch vụ

Dịch vụ

Trần Văn Tỉnh

Trần Văn Tỉnh

Sáng lập viên - Tổng giám đốc IMM Group
Cố vấn cấp cao IMM Immigration

Nguyễn Thị Tú Trinh

Nguyễn Thị Tú Trinh

Giám đốc điều hành
IMM Immigration

Vũ Thu Trang

Vũ Thu Trang

Giám đốc điều hành
IMM Immigration - Khu vực phía Bắc

Trần Quốc Bình

Trần Quốc Bình

Thành Viên HĐQT - Đồng sáng lập
IMM Immigration Hải Phòng

Email