Các diện đầu tư định cư theo tỉnh bang Canada | IMM Immigration

Kiến thức chuyên môn

HOTLINE:
(028) 730 72 777
(024) 730 72 777

Các diện đầu tư định cư theo tỉnh bang Canada

Canada chia chương trình nhập cư theo từng tỉnh bang, mỗi tỉnh bang lại có những quy định và điều kiện khác nhau cho ứng viên. Hiện IMM Group đang tư vấn làm hồ sơ nhập cư diện doanh nhân, đầu tư tại hầu hết các tỉnh bang lớn của Canada. Khách hàng có thể click vào tên của từng tỉnh bang để tìm hiểu thông tin về chương trình nhập cư của tỉnh bang đó.

 

 

ĐỊNH CƯ CANADA DẠNG KHỞI NGHIỆP (START-UP VISA)»

 

DOANH NHÂN MANITOBA»

 

 
DOANH NHÂN QUEBEC»

 

 
ĐẦU TƯ QUEBEC»

 

 
DOANH NHÂN SASKATCHEWAN»

 

 
ĐẦU TƯ PRINCE EDWARD ISLAND»

 

 
DOANH NHÂN VANCOUVER - B.C.»

 

 
DOANH NHÂN NEW BRUNSWICK»

 

Tags: đầu tư đĩnh cư Canada , định cư Canada , các diện đầu tư định cư Canada 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Google+
Email